Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
hjemmel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet hjemmel
; el. heimel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet heimel
(norrøntheimild, av heimr 'hjem')
1 (dokument som gir) lovlig atkomst til eller besittelse av noe
ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
: ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
1 (dokument som gir) lovlig atkomst til eller besittelse av noe
ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
: ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
2 rettsgrunnlag
ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
: ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
2 rettsgrunnlag
ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
: ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
3 bevissted, kilde for påstand, opplysning
et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
: et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
3 bevissted, kilde for påstand, opplysning
et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
: et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
1 (dokument som gir) lovlig atkomst til eller besittelse av noe
ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
: ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
1 (dokument som gir) lovlig atkomst til eller besittelse av noe
ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
: ha hjemmel på noeha hjemmel på noe
2 rettsgrunnlag
ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
: ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
2 rettsgrunnlag
ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
: ha hjemmel for noeha hjemmel for noe / med hjemmel i gjeldende lovmed hjemmel i gjeldende lov
3 bevissted, kilde for påstand, opplysning
et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
: et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
3 bevissted, kilde for påstand, opplysning
et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren
: et gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkerenet gammelt eiendomskart var viktigste hjemmel for saksøkeren

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I heimel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet heimel
(norrønt heimild f, av heimill adjektiv 'som ein har rett til å ha'; av I heim)
1 (dokument som gjev) full rett til noko eller lovleg eige av noko
ha heimel på nokoha heimel på noko
: ha heimel på nokoha heimel på noko
1 (dokument som gjev) full rett til noko eller lovleg eige av noko
ha heimel på nokoha heimel på noko
: ha heimel på nokoha heimel på noko
2 rettsgrunnlag, løyve (I)
vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
: vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
2 rettsgrunnlag, løyve (I)
vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
: vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
3 kjelde (for opplysning), prov (for påstand)
eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
: eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
3 kjelde (for opplysning), prov (for påstand)
eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
: eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
1 (dokument som gjev) full rett til noko eller lovleg eige av noko
ha heimel på nokoha heimel på noko
: ha heimel på nokoha heimel på noko
1 (dokument som gjev) full rett til noko eller lovleg eige av noko
ha heimel på nokoha heimel på noko
: ha heimel på nokoha heimel på noko
2 rettsgrunnlag, løyve (I)
vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
: vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
2 rettsgrunnlag, løyve (I)
vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
: vedtaket har heimel i § 9vedtaket har heimel i § 9 / lova gjev heimel for dettelova gjev heimel for dette
3 kjelde (for opplysning), prov (for påstand)
eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
: eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
3 kjelde (for opplysning), prov (for påstand)
eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
: eit gammalt diplom var viktigaste heimelen hanseit gammalt diplom var viktigaste heimelen hans
II heimel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet heimel
, n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet heimel
(norrønt heimili n, av heimill adjektiv; jamfør I heimel)
1 heim(stad)
1 heim(stad)
2 innbu, husbunad
2 innbu, husbunad
1 heim(stad)
1 heim(stad)
2 innbu, husbunad
2 innbu, husbunad

 

Resultat pr. side