Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I heim m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heim
(norrønt heimr)
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
II heim adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet heim
(norrønt heim)
1 til heimen, heimstaden
gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
: gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
1 til heimen, heimstaden
gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
: gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
2 mot sentrum (av bygda), mot sjøen
lenger heim i dalenlenger heim i dalen
: lenger heim i dalenlenger heim i dalen
2 mot sentrum (av bygda), mot sjøen
lenger heim i dalenlenger heim i dalen
: lenger heim i dalenlenger heim i dalen
1 til heimen, heimstaden
gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
: gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
1 til heimen, heimstaden
gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
: gå, fare, kome, reise heimgå, fare, kome, reise heim
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// i religiøst mål: til himmelen, til Gud
kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
: kome heimkome heim / ta heim sigeren vinneta heim sigeren vinne
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
// til heimlandet
ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
: ta heim varer frå utlandetta heim varer frå utlandet / reise heim til Noregreise heim til Noreg
2 mot sentrum (av bygda), mot sjøen
lenger heim i dalenlenger heim i dalen
: lenger heim i dalenlenger heim i dalen
2 mot sentrum (av bygda), mot sjøen
lenger heim i dalenlenger heim i dalen
: lenger heim i dalenlenger heim i dalen

 

Resultat pr. side