Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
heilag a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet heilag
(norrøntheilagr, opphavleg av eit substantiv med tyding 'lykke', jamfør norrønt heill)
1 som er knytt eller vigd til eller står nær guddomen; opphøgd over alt verdsleg; guddomleg; som er føremål for religiøs vørdnad eller dyrking; ukrenkeleg
heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
: heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
//
den heilage skrifta Bibelen Bibelen
den heilage skrifta Bibelen Bibelen //
den heilage grava Jesu grav Jesu grav
den heilage grava Jesu grav Jesu grav //
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide //
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
1 som er knytt eller vigd til eller står nær guddomen; opphøgd over alt verdsleg; guddomleg; som er føremål for religiøs vørdnad eller dyrking; ukrenkeleg
heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
: heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
//
den heilage skrifta Bibelen Bibelen
den heilage skrifta Bibelen Bibelen //
den heilage grava Jesu grav Jesu grav
den heilage grava Jesu grav Jesu grav //
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide //
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
2 dyrebar, umisseleg
eit heilagt minneeit heilagt minne
: eit heilagt minneeit heilagt minne
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
2 dyrebar, umisseleg
eit heilagt minneeit heilagt minne
: eit heilagt minneeit heilagt minne
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
3 rettferdig
i heilag vreidei heilag vreide
: i heilag vreidei heilag vreide
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
3 rettferdig
i heilag vreidei heilag vreide
: i heilag vreidei heilag vreide
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
1 som er knytt eller vigd til eller står nær guddomen; opphøgd over alt verdsleg; guddomleg; som er føremål for religiøs vørdnad eller dyrking; ukrenkeleg
heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
: heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
//
den heilage skrifta Bibelen Bibelen
den heilage skrifta Bibelen Bibelen //
den heilage grava Jesu grav Jesu grav
den heilage grava Jesu grav Jesu grav //
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide //
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
1 som er knytt eller vigd til eller står nær guddomen; opphøgd over alt verdsleg; guddomleg; som er føremål for religiøs vørdnad eller dyrking; ukrenkeleg
heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
: heilage Gudheilage Gud / Den heilage andeDen heilage ande / Heilag-OlavHeilag-Olav / Olav den heilageOlav den heilage / den heilage Birgittaden heilage Birgitta / det heilage landet Palestinadet heilage landet Palestina / stå på heilag grunnstå på heilag grunn / heilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifterheilage bøker, dagar, hus, kjelder, skrifter
//
den heilage skrifta Bibelen Bibelen
den heilage skrifta Bibelen Bibelen //
den heilage grava Jesu grav Jesu grav
den heilage grava Jesu grav Jesu grav //
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide
halde heilagt halde helg, høgtide halde helg, høgtide //
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
heilag krig krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru krig som blir ført av religiøse grunnar; særleg: krig proklamert av kalifen mot dei som kalifen rekna som vantru
2 dyrebar, umisseleg
eit heilagt minneeit heilagt minne
: eit heilagt minneeit heilagt minne
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
2 dyrebar, umisseleg
eit heilagt minneeit heilagt minne
: eit heilagt minneeit heilagt minne
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
// ubrigdeleg, urikkeleg
mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
: mi heilage overtydingmi heilage overtyding / love noko dyrt og heilagtlove noko dyrt og heilagt
3 rettferdig
i heilag vreidei heilag vreide
: i heilag vreidei heilag vreide
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
3 rettferdig
i heilag vreidei heilag vreide
: i heilag vreidei heilag vreide
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine
// ofte ironisk: skinheilag
ei heilag mineei heilag mine
: ei heilag mineei heilag mine

 

Resultat pr. side