Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'having' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
føre|having f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet førehaving
det å ha ei sak eller liknande føre; drøfting (I), handsaming, behandling
saksførehavingsaksførehaving / ta saka, framlegget opp til førehavingta saka, framlegget opp til førehaving
: saksførehavingsaksførehaving / ta saka, framlegget opp til førehavingta saka, framlegget opp til førehaving
det å ha ei sak eller liknande føre; drøfting (I), handsaming, behandling
saksførehavingsaksførehaving / ta saka, framlegget opp til førehavingta saka, framlegget opp til førehaving
: saksførehavingsaksførehaving / ta saka, framlegget opp til førehavingta saka, framlegget opp til førehaving
inne|having f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet innehaving
det å ha, eige (noko); eige (I)
hevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigarhevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigar
: hevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigarhevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigar
det å ha, eige (noko); eige (I)
hevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigarhevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigar
: hevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigarhevd, det er 20 års innehaving i god tru på å vere eigar

 

Resultat pr. side