Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ham m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ham
(norrønt hamr)
1 på somme dyr: ytre kroppsdekke (hud, fjør- eller hårklednad) som skifter etter årstida
vinterhamvinterham
: vinterhamvinterham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
1 på somme dyr: ytre kroppsdekke (hud, fjør- eller hårklednad) som skifter etter årstida
vinterhamvinterham
: vinterhamvinterham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
2 klednad, bunad
gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
: gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
//
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne //
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
2 klednad, bunad
gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
: gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
//
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne //
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
3 attergangar, skugge (I); indre førestilling om nokon som er borte eller avliden
sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
: sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
3 attergangar, skugge (I); indre førestilling om nokon som er borte eller avliden
sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
: sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
1 på somme dyr: ytre kroppsdekke (hud, fjør- eller hårklednad) som skifter etter årstida
vinterhamvinterham
: vinterhamvinterham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
1 på somme dyr: ytre kroppsdekke (hud, fjør- eller hårklednad) som skifter etter årstida
vinterhamvinterham
: vinterhamvinterham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
// om krypdyr:
kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
: kaste, skyte hamenkaste, skyte hamen / skifte hamskifte ham
2 klednad, bunad
gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
: gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
//
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne //
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
2 klednad, bunad
gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
: gå i same hamen både yrkt og heilagtgå i same hamen både yrkt og heilagt / no er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånadenno er han komen i rette hamen sin har fått rette utsjånaden
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
// skapnad, skap (I)
bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
: bjørnehambjørneham / dyrehamdyreham / fuglehamfugleham / menneskehammenneskeham / ham og innhald form og innhaldham og innhald form og innhald
//
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne
skifte ham òg: heilt skifte utsjånad el. lynne òg: heilt skifte utsjånad el. lynne //
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
i ham og hått både i det ytre og i lynne både i det ytre og i lynne
3 attergangar, skugge (I); indre førestilling om nokon som er borte eller avliden
sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
: sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
3 attergangar, skugge (I); indre førestilling om nokon som er borte eller avliden
sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon
: sjå hamen av nokonsjå hamen av nokon

 

Resultat pr. side