Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
gud m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gud
(norrøntgoð, guð)
1 i polyteistiske religioner: overnaturlig vesen som har makt over naturen og menneskene
Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
: Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
1 i polyteistiske religioner: overnaturlig vesen som har makt over naturen og menneskene
Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
: Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
2 i monoteistiske religioner, som kristendommen: alle tings skaper og opprettholder
i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
//
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus //
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
2 i monoteistiske religioner, som kristendommen: alle tings skaper og opprettholder
i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
//
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus //
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
3 i filosofi: øverste enhetlige forklaringsprinsipp for alt som skjer; det transcendente, det uforklarlige; det absolutt værende som er første årsak til og det endelige mål for alt som er
3 i filosofi: øverste enhetlige forklaringsprinsipp for alt som skjer; det transcendente, det uforklarlige; det absolutt værende som er første årsak til og det endelige mål for alt som er
1 i polyteistiske religioner: overnaturlig vesen som har makt over naturen og menneskene
Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
: Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
1 i polyteistiske religioner: overnaturlig vesen som har makt over naturen og menneskene
Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
: Olympens guderOlympens guder / det må gudene vite det aner jeg ikkedet må gudene vite det aner jeg ikke / være et syn for guder svært vakker; utroligvære et syn for guder svært vakker; utrolig
2 i monoteistiske religioner, som kristendommen: alle tings skaper og opprettholder
i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
//
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus //
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
2 i monoteistiske religioner, som kristendommen: alle tings skaper og opprettholder
i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 1. Mos 1,1 / tro på Gudtro på Gud / være Guds barn kristenvære Guds barn kristen / be til Gudbe til Gud / Gud FaderGud Fader / i Guds navni Guds navn / Guds fred i husetGuds fred i huset
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i uttrykk med svekket betydning:
det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
: det var et guds under at det gikk bradet var et guds under at det gikk bra / gud hjelpe meggud hjelpe meg / du må for guds skyld ikke si noedu må for guds skyld ikke si noe
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
// i utrop:
å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
: å gud, som du skremte megå gud, som du skremte meg
//
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus
Guds sønn i kristen tro: Jesus i kristen tro: Jesus //
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
Guds rike i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer i kristen tro: ny virkelighet som skal bli når Messias kommer
3 i filosofi: øverste enhetlige forklaringsprinsipp for alt som skjer; det transcendente, det uforklarlige; det absolutt værende som er første årsak til og det endelige mål for alt som er
3 i filosofi: øverste enhetlige forklaringsprinsipp for alt som skjer; det transcendente, det uforklarlige; det absolutt værende som er første årsak til og det endelige mål for alt som er

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
gud m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gud
(norrønt goð, guð m eller n)
1 i polyteistiske religionar: overnaturleg, dyrka vette som har makt over naturen og menneska
greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud
: greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud; som etterledd i avlingsgud, kjærleiksgud, krigsgud
1 i polyteistiske religionar: overnaturleg, dyrka vette som har makt over naturen og menneska
greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud
: greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud; som etterledd i avlingsgud, kjærleiksgud, krigsgud
2 i monoteistiske religionar (til dømes kristendomen): skapar og styrar av alle ting (skrive med stor førebokstav i eigenleg tyding)
i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
: i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
2 i monoteistiske religionar (til dømes kristendomen): skapar og styrar av alle ting (skrive med stor førebokstav i eigenleg tyding)
i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
: i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
3 i faste uttrykk med tilknyting til tyding 2
//
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
//
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
//
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing //
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord //
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem //
Guds son Jesus Jesus
Guds son Jesus Jesus //
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
3 i faste uttrykk med tilknyting til tyding 2
//
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
//
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
//
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing //
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord //
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem //
Guds son Jesus Jesus
Guds son Jesus Jesus //
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
1 i polyteistiske religionar: overnaturleg, dyrka vette som har makt over naturen og menneska
greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud
: greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud; som etterledd i avlingsgud, kjærleiksgud, krigsgud
1 i polyteistiske religionar: overnaturleg, dyrka vette som har makt over naturen og menneska
greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud
: greske gudargreske gudar / dyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Guddyrke framande gudar òg: setje pengar og liknande høgare enn Gud / eit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syneit syn for gudar svært fagert, utruleg el. komisk syn / det skal el. må gudane vite det anar eg ikkjedet skal el. må gudane vite det anar eg ikkje / bli æra, feira som ein gudbli æra, feira som ein gud; som etterledd i avlingsgud, kjærleiksgud, krigsgud
2 i monoteistiske religionar (til dømes kristendomen): skapar og styrar av alle ting (skrive med stor førebokstav i eigenleg tyding)
i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
: i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
2 i monoteistiske religionar (til dømes kristendomen): skapar og styrar av alle ting (skrive med stor førebokstav i eigenleg tyding)
i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
: i opphavet skapte Gud himmelen og jordai opphavet skapte Gud himmelen og jorda / tru på, ottast, be til, love, takke Gudtru på, ottast, be til, love, takke Gud / Gud FaderGud Fader / Herren vår GudHerren vår Gud / Gud signe deg!Gud signe deg! / ordt: mennesket spår, Gud rårordt: mennesket spår, Gud rår / Gud vere lovaGud vere lova / Gud skje lov og takk, jf nedanforGud skje lov og takk, jf nedanfor / gå heim til Gud døygå heim til Gud døy
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i genitiv
eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
: eit Guds barn ein kristeneit Guds barn ein kristen / misbruke Guds namnmisbruke Guds namn / ein kunstnar av Guds nåde svært evnerikein kunstnar av Guds nåde svært evnerik
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
// i interjeksjonssutrykk, i meir avbleikt tyding (og med liten førebokstav); jamfør til dømes gudskjelov, jaggu og neigu
ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
: ei guds lykkeei guds lykke / eit guds undereit guds under / sei for guds skyld ikkje nokosei for guds skyld ikkje noko / no er det gud hjelpe meg for seintno er det gud hjelpe meg for seint / gode gud (for eit vêr)!gode gud (for eit vêr)! / (å) gud, så redd eg vart!(å) gud, så redd eg vart!
3 i faste uttrykk med tilknyting til tyding 2
//
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
//
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
//
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing //
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord //
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem //
Guds son Jesus Jesus
Guds son Jesus Jesus //
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
3 i faste uttrykk med tilknyting til tyding 2
//
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
gud betre dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
dessverre, sant å seie
det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
: det er nok slik, gud betredet er nok slik, gud betre
//
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
Gud nåde oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
oppmoding med personleg pronomen: måtte Gud vise nåde til den det gjeld, som tek ein sjanse
Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
: Gud nåde deg om du kjem for seint!Gud nåde deg om du kjem for seint!
//
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing
Guds fred! som ynske el. helsing som ynske el. helsing //
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord
Guds ord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord ord frå Gud (i Bibelen); bibelord //
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem
Guds rike rike som skal bli når Messias kjem rike som skal bli når Messias kjem //
Guds son Jesus Jesus
Guds son Jesus Jesus //
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)
gud veit det er ikkje godt å seie (om…) det er ikkje godt å seie (om…)

 

Resultat pr. side