Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I grense f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet grense
(gjennom tysk frå slavisk, jamfør russisk gran 'grense')
1 skiljelinje mellom (geografiske) område, til dømes mellom statar
fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
: fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
1 skiljelinje mellom (geografiske) område, til dømes mellom statar
fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
: fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
2 ytterpunkt, ramme, maksimum eller minimum
aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
: aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
//
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd //
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
2 ytterpunkt, ramme, maksimum eller minimum
aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
: aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
//
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd //
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
3 strøk, kant (I)
på desse grensenepå desse grensene
: på desse grensenepå desse grensene
3 strøk, kant (I)
på desse grensenepå desse grensene
: på desse grensenepå desse grensene
1 skiljelinje mellom (geografiske) område, til dømes mellom statar
fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
: fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
1 skiljelinje mellom (geografiske) område, til dømes mellom statar
fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
: fiskerigrensefiskerigrense / landegrenselandegrense / riksgrenseriksgrense / svenskegrensasvenskegrensa / bu nær grensabu nær grensa / gå opp grensene mellom eigedomanegå opp grensene mellom eigedomane
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
// skilje(linje)
datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
: datogrensedatogrense / grensa mellom rett og urettgrensa mellom rett og urett / dette ligg på grensa til det absurdedette ligg på grensa til det absurde / kjærleiken kjenner ingen grenserkjærleiken kjenner ingen grenser
2 ytterpunkt, ramme, maksimum eller minimum
aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
: aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
//
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd //
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
2 ytterpunkt, ramme, maksimum eller minimum
aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
: aldersgrensealdersgrense / fartsgrensefartsgrense / smertegrensesmertegrense / () grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole() grensa for menneskeleg yteevne, for det ein kan tole / setje ei grense for lønsglidingasetje ei grense for lønsglidinga / det får vere grenser (for tull) måte pådet får vere grenser (for tull) måte på / halde seg innanfor visse grenserhalde seg innanfor visse grenser / eit ovmot utan grensereit ovmot utan grenser
//
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd
gå over alle grenser dvs for sømeleg framferd dvs for sømeleg framferd //
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
sprengje grensene for overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l overgå (det ein kunne før), utvide (innsikta) e l
3 strøk, kant (I)
på desse grensenepå desse grensene
: på desse grensenepå desse grensene
3 strøk, kant (I)
på desse grensenepå desse grensene
: på desse grensenepå desse grensene
II grense v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet grense
ha grense (mot noko), liggje (opp til)
Noreg grensar mot el. (opp) til SverigeNoreg grensar mot el. (opp) til Sverige / dette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar segdette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar seg
: Noreg grensar mot el. (opp) til SverigeNoreg grensar mot el. (opp) til Sverige / dette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar segdette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar seg
//
grense av avgrense (noko) avgrense (noko)
grense av avgrense (noko) avgrense (noko)
ha grense (mot noko), liggje (opp til)
Noreg grensar mot el. (opp) til SverigeNoreg grensar mot el. (opp) til Sverige / dette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar segdette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar seg
: Noreg grensar mot el. (opp) til SverigeNoreg grensar mot el. (opp) til Sverige / dette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar segdette grensar til vanvit, toskeskap e l nærmar seg
//
grense av avgrense (noko) avgrense (noko)
grense av avgrense (noko) avgrense (noko)

 

Resultat pr. side