Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
gradere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet gradere
(fra middelalderlatin; av I grad)
1 inndele i grader
1 inndele i grader
2 avpasse
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
2 avpasse
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
3 som adjektiv i perfektum partisipp: hemmelighetsstemplet
graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
: graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
3 som adjektiv i perfektum partisipp: hemmelighetsstemplet
graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
: graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
4 konsentrere en saltoppløsning ved inndamping
4 konsentrere en saltoppløsning ved inndamping
1 inndele i grader
1 inndele i grader
2 avpasse
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
2 avpasse
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
gradert lønnstillegg lønnstillegg som øker i takt med lønnen lønnstillegg som øker i takt med lønnen
3 som adjektiv i perfektum partisipp: hemmelighetsstemplet
graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
: graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
3 som adjektiv i perfektum partisipp: hemmelighetsstemplet
graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
: graderte dokumenter, opplysningergraderte dokumenter, opplysninger
4 konsentrere en saltoppløsning ved inndamping
4 konsentrere en saltoppløsning ved inndamping

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
gradere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet gradere
(frå mellomalderlatin; av I grad)
1 dele inn (i grader, nivå, steg); rangere
gradere prestasjonanegradere prestasjonane
: gradere prestasjonanegradere prestasjonane
1 dele inn (i grader, nivå, steg); rangere
gradere prestasjonanegradere prestasjonane
: gradere prestasjonanegradere prestasjonane
2 tillempe (i storleik)
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
2 tillempe (i storleik)
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
3 stemple hemmeleg
graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
: graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
3 stemple hemmeleg
graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
: graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
1 dele inn (i grader, nivå, steg); rangere
gradere prestasjonanegradere prestasjonane
: gradere prestasjonanegradere prestasjonane
1 dele inn (i grader, nivå, steg); rangere
gradere prestasjonanegradere prestasjonane
: gradere prestasjonanegradere prestasjonane
2 tillempe (i storleik)
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
2 tillempe (i storleik)
gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
: gradere stønaden etter behovetgradere stønaden etter behovet / graderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med lønagraderte lønstillegg lønstillegg som aukar i takt med løna
3 stemple hemmeleg
graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
: graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
3 stemple hemmeleg
graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla
: graderte opplysningar, dokument hemmelegstemplagraderte opplysningar, dokument hemmelegstempla

 

Resultat pr. side