Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
golv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet golv
(norrønt golf)
1 grunnflate (av ymist materiale) i hus eller rom
leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
: leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
//
vere på golvet òg: danse òg: danse
vere på golvet òg: danse òg: danse //
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
1 grunnflate (av ymist materiale) i hus eller rom
leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
: leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
//
vere på golvet òg: danse òg: danse
vere på golvet òg: danse òg: danse //
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
2 utandørs plattform
2 utandørs plattform
3 hylle i skap eller liknande
3 hylle i skap eller liknande
4 felt mellom to staurar i hesje
4 felt mellom to staurar i hesje
5 rom i låve
5 rom i låve
6 nedre grense
setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
: setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
6 nedre grense
setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
: setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
1 grunnflate (av ymist materiale) i hus eller rom
leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
: leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
//
vere på golvet òg: danse òg: danse
vere på golvet òg: danse òg: danse //
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
1 grunnflate (av ymist materiale) i hus eller rom
leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
: leggje golvleggje golv / frå golv til takfrå golv til tak / vaske golvetvaske golvet / ha alt på eitt golv i éin etasjeha alt på eitt golv i éin etasje / gå i golvet falle ned, deise over endegå i golvet falle ned, deise over ende / fare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnsengfare, liggje i golvet òg: kome, liggje i barnseng / (folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass(folk på) golvet vanlege arbeidarar på ein arbeidsplass
//
vere på golvet òg: danse òg: danse
vere på golvet òg: danse òg: danse //
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
stå på golvet òg: bli konfirmert òg: bli konfirmert
2 utandørs plattform
2 utandørs plattform
3 hylle i skap eller liknande
3 hylle i skap eller liknande
4 felt mellom to staurar i hesje
4 felt mellom to staurar i hesje
5 rom i låve
5 rom i låve
6 nedre grense
setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
: setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
6 nedre grense
setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2
: setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2setje eit golv for lønskrava, mots I tak 2

 

Resultat pr. side