Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
gjerne adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet gjerne
(norrønt gjarna; beslektet med I gir)
1 med glede, gladelig
det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
: det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
1 med glede, gladelig
det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
: det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
2 godt, nok, så, vel, med fordel
du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
: du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
2 godt, nok, så, vel, med fordel
du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
: du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
3 muligens, trolig
det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
: det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
//
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
3 muligens, trolig
det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
: det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
//
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
4 ofte, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
4 ofte, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
1 med glede, gladelig
det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
: det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
1 med glede, gladelig
det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
: det gjør jeg så gjerne!det gjør jeg så gjerne! / jeg tar gjerne kaffejeg tar gjerne kaffe
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
// brukt for å uttrykke sterkt ønske eller sterk vilje:
vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
: vi vil gjerne sitte langt bakvi vil gjerne sitte langt bak / jeg vil gjerne se på den bokajeg vil gjerne se på den boka / kom gjerne igjen etter ferienkom gjerne igjen etter ferien
2 godt, nok, så, vel, med fordel
du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
: du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
2 godt, nok, så, vel, med fordel
du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
: du kan gjerne være meddu kan gjerne være med / nå kan du gjerne kommenå kan du gjerne komme / du kan gjerne hjelpe tildu kan gjerne hjelpe til / det tror jeg så gjernedet tror jeg så gjerne / gjerne for meggjerne for meg / bruk gjerne fløte i sausenbruk gjerne fløte i sausen
3 muligens, trolig
det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
: det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
//
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
3 muligens, trolig
det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
: det kan gjerne væredet kan gjerne være / jeg kan like gjerne skrive som å ringejeg kan like gjerne skrive som å ringe / det kan like gjerne være slikdet kan like gjerne være slik
//
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
like gjerne ett alternativ er like akseptabelt som et annet ett alternativ er like akseptabelt som et annet
4 ofte, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
4 ofte, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / barn blir gjerne utålmodige på lange bilturerbarn blir gjerne utålmodige på lange bilturer / de sover gjerne middag på denne tidende sover gjerne middag på denne tiden

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I gjerne n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gjerne
(samanheng med norrønt gǫrn 'tarm') innvol i fisk; slo (IV)
ta ut gjernata ut gjerna
: ta ut gjernata ut gjerna
innvol i fisk; slo (IV)
ta ut gjernata ut gjerna
: ta ut gjernata ut gjerna
II gjerne adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet gjerne
(norrønt gjarna, gerna av gjarn 'lysten'; samanheng med I gir, gjer, gjerrig)
1 med sterkt ynske eller sterk vilje; inderleg
han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
: han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
1 med sterkt ynske eller sterk vilje; inderleg
han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
: han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
2 med glede, gladeleg, villig
det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
: det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
2 med glede, gladeleg, villig
det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
: det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
3 godt, nok, (så) vel, fritt, utan hinder
du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
: du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
3 godt, nok, (så) vel, fritt, utan hinder
du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
: du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
4 kanskje, vel (II), mogeleg, truleg
det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
: det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
4 kanskje, vel (II), mogeleg, truleg
det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
: det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
5 ofte, oftast, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
5 ofte, oftast, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
1 med sterkt ynske eller sterk vilje; inderleg
han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
: han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
1 med sterkt ynske eller sterk vilje; inderleg
han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
: han vil () gjerne, men han greier det ikkjehan vil () gjerne, men han greier det ikkje / eg såg gjerne at du flytta degeg såg gjerne at du flytta deg
2 med glede, gladeleg, villig
det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
: det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
2 med glede, gladeleg, villig
det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
: det gjer eg (meir enn) gjernedet gjer eg (meir enn) gjerne
3 godt, nok, (så) vel, fritt, utan hinder
du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
: du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
3 godt, nok, (så) vel, fritt, utan hinder
du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
: du kunne gjerne hjelpe tildu kunne gjerne hjelpe til / den kan du gjerne fåden kan du gjerne få / no kan du gjerne komeno kan du gjerne kome / det trur eg gjernedet trur eg gjerne / gjerne for meggjerne for meg
4 kanskje, vel (II), mogeleg, truleg
det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
: det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
4 kanskje, vel (II), mogeleg, truleg
det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
: det kan gjerne hendedet kan gjerne hende / det kan like gjerne vere slikdet kan like gjerne vere slik
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
// jamvel
det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
: det er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykkedet er synd, ja, eg kan gjerne seie ei ulykke
5 ofte, oftast, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
5 ofte, oftast, som regel
det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida
: det er gjerne slikdet er gjerne slik / eg søv gjerne middag på den tidaeg søv gjerne middag på den tida

 

Resultat pr. side