Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
gjennom|tråle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet gjennomtråle
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet gjennomtråle
(egentlig 'trekke en trål gjennom vannet') undersøke, gjennomsøke
vi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardinervi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardiner
: vi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardinervi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardiner
undersøke, gjennomsøke
vi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardinervi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardiner
: vi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardinervi har gjennomtrålet byen for å finne stoff til gardiner
I kryss n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kryss
(gjennom lavtysk, fra latin av crux 'kors')
1 figur dannet av to rette linjer eller gjenstander som skjærer hverandre
sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
: sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
//
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for)
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for) //
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
1 figur dannet av to rette linjer eller gjenstander som skjærer hverandre
sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
: sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
//
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for)
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for) //
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
2 noe som ligner et kryss (I,1)
ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
: ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
2 noe som ligner et kryss (I,1)
ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
: ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
3 bakre del av kropp på husdyr, lend
3 bakre del av kropp på husdyr, lend
4 kryssende bevegelse
gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
: gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
4 kryssende bevegelse
gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
: gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
1 figur dannet av to rette linjer eller gjenstander som skjærer hverandre
sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
: sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
//
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for)
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for) //
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
1 figur dannet av to rette linjer eller gjenstander som skjærer hverandre
sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
: sette (et) kryss i margensette (et) kryss i margen / få skiene i kryssfå skiene i kryss / stå med armene i kryss i korsstå med armene i kryss i kors
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
// i musikk fortegn (♯) som markerer at den noten det gjelder, skal forhøyes et halvt trinn
//
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for)
sette kryss i taket markere noe uventet (som en er glad for) markere noe uventet (som en er glad for) //
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
kryss på linjen kluss med telefonforbindelsen kluss med telefonforbindelsen
2 noe som ligner et kryss (I,1)
ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
: ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
2 noe som ligner et kryss (I,1)
ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
: ankerkryss, veikryssankerkryss, veikryss / ballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i måletballen gikk inn helt oppe i krysset i øvre hjørnet i målet
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
// redskap til å skru av og på bilhjul med
hjulkrysshjulkryss
: hjulkrysshjulkryss
3 bakre del av kropp på husdyr, lend
3 bakre del av kropp på husdyr, lend
4 kryssende bevegelse
gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
: gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
4 kryssende bevegelse
gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
: gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)gjennomsøke området på kryss og tvers se tvers (2)
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
// det å krysse (I,4)
båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
: båten gjorde et kryss opp mot vindenbåten gjorde et kryss opp mot vinden
skanne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet skanne
(engelsk scan, opphavlig latin scandere 'stige opp')
1 gjennomsøke med skanner (1)
1 gjennomsøke med skanner (1)
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
1 gjennomsøke med skanner (1)
1 gjennomsøke med skanner (1)
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
tråle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet tråle
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tråle
(engelsk trawl)
1 fiske med trål
tråle flyndretråle flyndre
: tråle flyndretråle flyndre
1 fiske med trål
tråle flyndretråle flyndre
: tråle flyndretråle flyndre
2 i overført betydning: undersøke, gjennomsøke
han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
: han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
2 i overført betydning: undersøke, gjennomsøke
han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
: han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
1 fiske med trål
tråle flyndretråle flyndre
: tråle flyndretråle flyndre
1 fiske med trål
tråle flyndretråle flyndre
: tråle flyndretråle flyndre
2 i overført betydning: undersøke, gjennomsøke
han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
: han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
2 i overført betydning: undersøke, gjennomsøke
han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret
: han trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyrethan trålet alle forretningene på jakt etter det rette utstyret

 

Resultat pr. side