Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
gjen|gi verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet gjengi
1 gi tilbake
gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
: gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
1 gi tilbake
gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
: gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
2 gjenfortelle, referere, tolke
gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
: gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
2 gjenfortelle, referere, tolke
gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
: gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
1 gi tilbake
gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
: gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
1 gi tilbake
gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
: gjengi en troen på det gode i menneskenegjengi en troen på det gode i menneskene
2 gjenfortelle, referere, tolke
gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
: gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
2 gjenfortelle, referere, tolke
gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
: gjengi en talegjengi en tale / gjengi hovedpunktene i foredragetgjengi hovedpunktene i foredraget / bildet gjengir stemningen godtbildet gjengir stemningen godt / den russiske tittelen kan gjengis med oversettes medden russiske tittelen kan gjengis med oversettes med
rehabilitere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet rehabilitere
(fra fransk, av latin re- og habilis 'dyktig'; jamfør re-)
1 gi æresoppreisning, gi tilbake tidligere verdighet
1 gi æresoppreisning, gi tilbake tidligere verdighet
2 sette i stand igjen, reparere
en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
: en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
2 sette i stand igjen, reparere
en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
: en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
3 sette i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv igjen
3 sette i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv igjen
1 gi æresoppreisning, gi tilbake tidligere verdighet
1 gi æresoppreisning, gi tilbake tidligere verdighet
2 sette i stand igjen, reparere
en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
: en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
2 sette i stand igjen, reparere
en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
: en rehabilitert bydelen rehabilitert bydel
3 sette i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv igjen
3 sette i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv igjen
restituere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet restituere
(latin 'stille, gi tilbake')
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen

 

Resultat pr. side