Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
galen a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet galen
(norrøntgalinn, eigenleg 'fortrolla'; eigenleg perfektum partisipp av gale)
1 som er frå vitet, frå seg sjølv, sinnssjuk
eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
: eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
1 som er frå vitet, frå seg sjølv, sinnssjuk
eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
: eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
2 rasande, styrlaus; sinna, forarga
full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
: full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
2 rasande, styrlaus; sinna, forarga
full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
: full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
3 svært ihuga, huga eller hugteken; vill
dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
: dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
3 svært ihuga, huga eller hugteken; vill
dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
: dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
4 brunstig
brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
: brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
4 brunstig
brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
: brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
5 kåt, vilter, laussleppt
vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
: vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
5 kåt, vilter, laussleppt
vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
: vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
6 ukorrekt, urett (II), rang (II), feilaktig
ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
: ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
6 ukorrekt, urett (II), rang (II), feilaktig
ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
: ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
7 som er synd, klanderverdig, ulovleg; skadeleg
det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
: det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
7 som er synd, klanderverdig, ulovleg; skadeleg
det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
: det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
8 skeiv; uheldig, lei (III), ille (II); dårleg; negativ (II); prekær; forferdeleg
det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
: det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
8 skeiv; uheldig, lei (III), ille (II); dårleg; negativ (II); prekær; forferdeleg
det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
: det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
1 som er frå vitet, frå seg sjølv, sinnssjuk
eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
: eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
1 som er frå vitet, frå seg sjølv, sinnssjuk
eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
: eg trur eg blir galen av dette bråketeg trur eg blir galen av dette bråket / er du spenna galen!er du spenna galen! / skape seg, slå seg galenskape seg, slå seg galen / te seg som (ein) galente seg som (ein) galen
2 rasande, styrlaus; sinna, forarga
full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
: full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
2 rasande, styrlaus; sinna, forarga
full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
: full og galenfull og galen / bli galen på ein for nokobli galen på ein for noko
3 svært ihuga, huga eller hugteken; vill
dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
: dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
3 svært ihuga, huga eller hugteken; vill
dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
: dansegalendansegalen / fotballgalenfotballgalen / giftegalengiftegalen / vere galen etter søttvere galen etter søtt / ho er heilt galen etter hanho er heilt galen etter han
4 brunstig
brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
: brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
4 brunstig
brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
: brundgalenbrundgalen / floggalenfloggalen / kua er galenkua er galen
5 kåt, vilter, laussleppt
vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
: vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
5 kåt, vilter, laussleppt
vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
: vere ung og galenvere ung og galen / galne påfunngalne påfunn
6 ukorrekt, urett (II), rang (II), feilaktig
ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
: ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
6 ukorrekt, urett (II), rang (II), feilaktig
ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
: ta galen leita galen lei / rette og galne svarrette og galne svar / galne opplysningargalne opplysningar / det er noko gale med motorendet er noko gale med motoren / klokka går galeklokka går gale / køyre, skrive, lese galekøyre, skrive, lese gale / fare gale ta feilfare gale ta feil
7 som er synd, klanderverdig, ulovleg; skadeleg
det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
: det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
7 som er synd, klanderverdig, ulovleg; skadeleg
det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
: det er gale å lygedet er gale å lyge / dette er gale av degdette er gale av deg / kome på galne vegarkome på galne vegar / gjere noko galegjere noko gale / han fer berre og gjer galehan fer berre og gjer gale
8 skeiv; uheldig, lei (III), ille (II); dårleg; negativ (II); prekær; forferdeleg
det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
: det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
8 skeiv; uheldig, lei (III), ille (II); dårleg; negativ (II); prekær; forferdeleg
det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt
: det er gale fattdet er gale fatt / det kan hende noko galedet kan hende noko gale / om så gale skulle skje at …om så gale skulle skje at … / ottast, tru gale at noko ille har hendtottast, tru gale at noko ille har hendt / fare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeisfare, gå gale gå ille, mislykkast, gå skeis / det heldt på å gå gale på køyreturendet heldt på å gå gale på køyreturen / det er så gale med meg no at …det er så gale med meg no at … / det er for gale for ille; synddet er for gale for ille; synd / gå frå gale til verregå frå gale til verre / så gale vêr!så gale vêr! / det er (ikkje) så gale med myggdet er (ikkje) så gale med mygg / det er ikkje så gale langtdet er ikkje så gale langt

 

Resultat pr. side