Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
diplomati n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet diplomati
(av fransk diplomatikk)
1 kunsten å føre forhandlinger med andre stater; diplomatisk virksomhet
det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
: det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
1 kunsten å føre forhandlinger med andre stater; diplomatisk virksomhet
det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
: det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
2 etat som driver diplomati (1); stab av diplomater
gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
: gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
2 etat som driver diplomati (1); stab av diplomater
gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
: gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
3 klok og smidig framgangsmåte
det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
: det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
3 klok og smidig framgangsmåte
det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
: det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
1 kunsten å føre forhandlinger med andre stater; diplomatisk virksomhet
det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
: det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
1 kunsten å føre forhandlinger med andre stater; diplomatisk virksomhet
det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
: det pågår et intenst diplomati for å få løst sakendet pågår et intenst diplomati for å få løst saken
2 etat som driver diplomati (1); stab av diplomater
gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
: gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
2 etat som driver diplomati (1); stab av diplomater
gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
: gå inn i diplomatietgå inn i diplomatiet / hele diplomatiet var til stedehele diplomatiet var til stede / avisen siterer kilder i diplomatietavisen siterer kilder i diplomatiet
3 klok og smidig framgangsmåte
det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
: det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
3 klok og smidig framgangsmåte
det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
: det krevde litt diplomati å få et godt møteresultatdet krevde litt diplomati å få et godt møteresultat
II entre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet entre
(gjennom lavtysk, fra fransk entrer 'gå inn', i betydning 2 fra engelsk enter 'gå inn i')
1 gå om bord
entre et fartøyentre et fartøy
: entre et fartøyentre et fartøy
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
1 gå om bord
entre et fartøyentre et fartøy
: entre et fartøyentre et fartøy
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
2 komme inn på, gå opp på, opp i
laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
: laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
2 komme inn på, gå opp på, opp i
laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
: laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
3 om skrue, mutter: gå inn på, ta tak
skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
: skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
3 om skrue, mutter: gå inn på, ta tak
skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
: skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
1 gå om bord
entre et fartøyentre et fartøy
: entre et fartøyentre et fartøy
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
1 gå om bord
entre et fartøyentre et fartøy
: entre et fartøyentre et fartøy
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
// klatre (opp i)
entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
: entre (opp i) masta, riggenentre (opp i) masta, riggen
2 komme inn på, gå opp på, opp i
laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
: laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
2 komme inn på, gå opp på, opp i
laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
: laget entret banenlaget entret banen / entre talerstolenentre talerstolen / bokseren entret ringenbokseren entret ringen
3 om skrue, mutter: gå inn på, ta tak
skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
: skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
3 om skrue, mutter: gå inn på, ta tak
skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
: skruen entrer ikkeskruen entrer ikke
I fase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fase
(gjennom fransk, fra gresk phasis 'tilsynekomst')
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
1 i astronomi: den skiftende formen en ser på månen og noen andre himmellegemer
nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
: nymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige fasernymåne, halvmåne og fullmåne er forskjellige faser / månefasemånefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
2 i kjemi: tilstandsform som et stoff opptrer i, aggregattilstand
gassfase, væskefasegassfase, væskefase
: gassfase, væskefasegassfase, væskefase
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
3 fys. svingnings- eller bølgetilstand i et punkt
to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
: to størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidigto størrelser som varierer periodisk, er i fase når de har maksimum og minimum samtidig
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
4 fys. svingningstilstand eller spenning ved elektrisk vekselstrøm
antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
: antall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemetantall faser angir antall enkle strømmer som går inn i systemet
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
// de enkelte ledninger i ledningsnett til vekselstrøm
enfase, trefaseenfase, trefase
: enfase, trefaseenfase, trefase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
5 stadium, utviklingstrinn
være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
: være inne i en produktiv fasevære inne i en produktiv fase / gå inn i en ny fasegå inn i en ny fase / krigens siste fasekrigens siste fase
forretnings|liv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forretningsliv
forretningsvirksomhet
gå inn i forretningslivetgå inn i forretningslivet / gjøre suksess i forretningslivetgjøre suksess i forretningslivet
: gå inn i forretningslivetgå inn i forretningslivet / gjøre suksess i forretningslivetgjøre suksess i forretningslivet
forretningsvirksomhet
gå inn i forretningslivetgå inn i forretningslivet / gjøre suksess i forretningslivetgjøre suksess i forretningslivet
: gå inn i forretningslivetgå inn i forretningslivet / gjøre suksess i forretningslivetgjøre suksess i forretningslivet
helligdom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet helligdom
1 hellig, innviet sted, gudshus
gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
: gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
1 hellig, innviet sted, gudshus
gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
: gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
2 noe som er eller bør være hellig
gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
: gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
2 noe som er eller bør være hellig
gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
: gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
1 hellig, innviet sted, gudshus
gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
: gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
1 hellig, innviet sted, gudshus
gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
: gå inn i Herrens helligdomgå inn i Herrens helligdom
2 noe som er eller bør være hellig
gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
: gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
2 noe som er eller bør være hellig
gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom
: gjemme noe som en helligdomgjemme noe som en helligdom

 

Resultat pr. side