Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I fyrste m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fyrste
(frå lågtysk eigenleg 'den første', etter latin princeps; jamfør prins)
1 monarkisk statsoverhovud, regent, no særleg i visse mindre land
fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
: fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
1 monarkisk statsoverhovud, regent, no særleg i visse mindre land
fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
: fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
2 medlem av kongehus
2 medlem av kongehus
3 medlem av høgadelen
3 medlem av høgadelen
4 i religiøst mål i samansetningar:
fredsfyrstefredsfyrste
: fredsfyrstefredsfyrste
4 i religiøst mål i samansetningar:
fredsfyrstefredsfyrste
: fredsfyrstefredsfyrste
1 monarkisk statsoverhovud, regent, no særleg i visse mindre land
fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
: fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
1 monarkisk statsoverhovud, regent, no særleg i visse mindre land
fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
: fyrsten av Monaco; jamfør I fyrstfyrsten av Monaco; jamfør I fyrst
2 medlem av kongehus
2 medlem av kongehus
3 medlem av høgadelen
3 medlem av høgadelen
4 i religiøst mål i samansetningar:
fredsfyrstefredsfyrste
: fredsfyrstefredsfyrste
4 i religiøst mål i samansetningar:
fredsfyrstefredsfyrste
: fredsfyrstefredsfyrste
II fyrste a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet fyrste
; el. første a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet første
(same opphav som III fyrst)
1 som rekkjetal til I ein og som bunden form av III fyrst: som er nummer éin; 1.; som er eller kjem først (i tid, rekkjefølgje, plassering, rang, dugleik, kvalitet)
for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
: for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
1 som rekkjetal til I ein og som bunden form av III fyrst: som er nummer éin; 1.; som er eller kjem først (i tid, rekkjefølgje, plassering, rang, dugleik, kvalitet)
for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
: for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
2 som substantiv utan utfylling
ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
: ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
2 som substantiv utan utfylling
ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
: ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
3
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet //
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
3
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet //
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
1 som rekkjetal til I ein og som bunden form av III fyrst: som er nummer éin; 1.; som er eller kjem først (i tid, rekkjefølgje, plassering, rang, dugleik, kvalitet)
for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
: for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
1 som rekkjetal til I ein og som bunden form av III fyrst: som er nummer éin; 1.; som er eller kjem først (i tid, rekkjefølgje, plassering, rang, dugleik, kvalitet)
for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
: for fyrste gongfor fyrste gong / frå fyrste stund (av)frå fyrste stund (av) / i den fyrste tida dreiv han som seljari den fyrste tida dreiv han som seljar / (det) fyrste året(det) fyrste året / ta det fyrste stegetta det fyrste steget / (den) fyrste mai 01. mai(den) fyrste mai 01. mai / fyrste snøenfyrste snøen / fyrste verdskrigenfyrste verdskrigen / ta fyrste bussenta fyrste bussen / den fyrste kjærleikenden fyrste kjærleiken / fyrste juledag(en)fyrste juledag(en) / i fyrste omgangi fyrste omgang / (den) fyrste gongen(den) fyrste gongen / det fyrste barnetdet fyrste barnet / fyrste tannafyrste tanna / fyrste kapitlet, sida, versetfyrste kapitlet, sida, verset
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i fleirtal
dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
: dei (to) fyrste åradei (to) fyrste åra
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
// i ubunden posisjon
eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
: eit fyrste steg på vegeneit fyrste steg på vegen
2 som substantiv utan utfylling
ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
: ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
2 som substantiv utan utfylling
ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
: ho vil støtt vere den fyrsteho vil støtt vere den fyrste / dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30dei siste skal bli dei fyrste etter Matt 19,30 / vere i fyrste linja, rekkjavere i fyrste linja, rekkja / reise på fyrste klassereise på fyrste klasse / det fyrste eg hugsardet fyrste eg hugsar / du er den fyrste som får vite detdu er den fyrste som får vite det / for det fyrste førebels; som første punktfor det fyrste førebels; som første punkt / for det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkjefor det fyrste er det seint, og for det andre vil eg ikkje / Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I)Karl den fyrste el. Karl 1. (el. no sj Karl I) / eg er fyrste person eintaleg er fyrste person eintal / fyrste høgda, etasje(n) lågastefyrste høgda, etasje(n) lågaste / fyrste premiefyrste premie / eple av fyrste sort, fyrste klasseeple av fyrste sort, fyrste klasse / forbrenning av fyrste gradforbrenning av fyrste grad
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
// i tittel: som har høgaste grad av
fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
: fyrste visestatsministerfyrste visestatsminister
3
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet //
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
3
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet
det fyrste det beste det første ein finn utan omsyn til kvalitet det første ein finn utan omsyn til kvalitet //
med det fyrste snart; førebels snart; førebels
med det fyrste snart; førebels snart; førebels

 

Resultat pr. side