Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
front m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet front
(fransk av, latin 'panne')
1 framside
fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
: fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
//
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
1 framside
fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
: fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
//
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
2 fremste linje av hæravdeling (i oppstilling eller kamp)
gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
: gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
2 fremste linje av hæravdeling (i oppstilling eller kamp)
gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
: gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
3 (personar i ein) samla (motstands)aksjon
folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
: folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
3 (personar i ein) samla (motstands)aksjon
folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
: folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
4 grensesjikt mellom to luftmassar med ulike eigenskapar
kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
: kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
4 grensesjikt mellom to luftmassar med ulike eigenskapar
kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
: kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
5 område der hærar kjempar mot kvarandre; krigssone, kampområde
vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
: vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
5 område der hærar kjempar mot kvarandre; krigssone, kampområde
vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
: vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
6 område for verksemd eller liknande; felt (II), sektor
på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
: på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
6 område for verksemd eller liknande; felt (II), sektor
på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
: på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
1 framside
fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
: fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
//
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
1 framside
fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
: fronten på huset, bilenfronten på huset, bilen / kollidere front mot frontkollidere front mot front / stå med front(en) mot stå vend motstå med front(en) mot stå vend mot
//
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
ha front mot vere retta mot, vere eit åtak på vere retta mot, vere eit åtak på
2 fremste linje av hæravdeling (i oppstilling eller kamp)
gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
: gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
2 fremste linje av hæravdeling (i oppstilling eller kamp)
gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
: gå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonargå fram, kjempe på brei front òg overf om sivile aksjonar / på vikande front på defensiven, i ferd med å gje segpå vikande front på defensiven, i ferd med å gje seg
3 (personar i ein) samla (motstands)aksjon
folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
: folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
3 (personar i ein) samla (motstands)aksjon
folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
: folkefrontfolkefront / gå til (samla) front mot nokogå til (samla) front mot noko / danne ein front mot nokodanne ein front mot noko
4 grensesjikt mellom to luftmassar med ulike eigenskapar
kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
: kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
4 grensesjikt mellom to luftmassar med ulike eigenskapar
kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
: kaldfrontkaldfront / polarfrontpolarfront
5 område der hærar kjempar mot kvarandre; krigssone, kampområde
vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
: vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
5 område der hærar kjempar mot kvarandre; krigssone, kampområde
vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
: vestfrontenvestfronten / vere ved frontenvere ved fronten / kjempe på to frontarkjempe på to frontar
6 område for verksemd eller liknande; felt (II), sektor
på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
: på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
6 område for verksemd eller liknande; felt (II), sektor
på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
: på den sosiale frontenpå den sosiale fronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
// særleg i samansetningar:
det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten
: det som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefrontendet som hender på aksjef-en, kulturf-en, skulefronten

 

Resultat pr. side