Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I fri subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet fri
kortform av friminutt eller frikvarter
//
store fri langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
store fri langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
kortform av friminutt eller frikvarter
//
store fri langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
store fri langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
langt friminutt midt på skoledagen
elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
: elevene spilte fotball i store frielevene spilte fotball i store fri
II fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fri
(av lavtysk vri)
1 om person, stat eller styre: som har eller gir fulle politiske rettigheter
frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
1 om person, stat eller styre: som har eller gir fulle politiske rettigheter
frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
2 politisk selvstyrt; uavhengig
et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
: et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
2 politisk selvstyrt; uavhengig
et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
: et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
3 vernet av loven; trygg for angrep
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
3 vernet av loven; trygg for angrep
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
4 ikke i fangenskap eller innesperret
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
5 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt eller lignende)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
5 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt eller lignende)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
6 ikke kontrollert eller regulert (av det offentlige); tillatt for alle; allmenn, åpen
fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
: fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
6 ikke kontrollert eller regulert (av det offentlige); tillatt for alle; allmenn, åpen
fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
: fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
7 ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; selvstendig, fordomsfri
fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
: fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
7 ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; selvstendig, fordomsfri
fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
: fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
8 upåvirket av andre hensyn; uavhengig, upåvirket
av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
: av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
8 upåvirket av andre hensyn; uavhengig, upåvirket
av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
: av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
9 uten særlig tvang, restriksjoner eller lignende
leve et fritt livleve et fritt liv
: leve et fritt livleve et fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
9 uten særlig tvang, restriksjoner eller lignende
leve et fritt livleve et fritt liv
: leve et fritt livleve et fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
10 løsrevet fra bånd, plikter, ansvar og lignende
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
10 løsrevet fra bånd, plikter, ansvar og lignende
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
11 trygg, åpen og direkte; frimodig, beintfram (1)
føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
: føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
11 trygg, åpen og direkte; frimodig, beintfram (1)
føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
: føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
12 som har (midlertidig) fritak fra arbeid, skole eller andre plikter; fritatt, unntatt
ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
12 som har (midlertidig) fritak fra arbeid, skole eller andre plikter; fritatt, unntatt
ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
13 spart for; kvitt (II)
fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
13 spart for; kvitt (II)
fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
14 ikke skyldig eller innblandet; jamfør frikjenne
dømme noen fridømme noen fri
: dømme noen fridømme noen fri
14 ikke skyldig eller innblandet; jamfør frikjenne
dømme noen fridømme noen fri
: dømme noen fridømme noen fri
15 som er uten; tom (II,1)
det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø
: det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri
15 som er uten; tom (II,1)
det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø
: det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri
16 brukt som etterledd i sammensetninger: uten fare for; sikker, trygg;
for eksempel dirkefri, frostfri, rustfri
16 brukt som etterledd i sammensetninger: uten fare for; sikker, trygg;
for eksempel dirkefri, frostfri, rustfri
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
18 i fysikk og kjemi: som ikke er bundet til noe, ikke inngår i en forbindelse
fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
: fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
18 i fysikk og kjemi: som ikke er bundet til noe, ikke inngår i en forbindelse
fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
: fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
19
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
//
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
//
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
//
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna //
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet //
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
//
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
19
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
//
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
//
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
//
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna //
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet //
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
//
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
1 om person, stat eller styre: som har eller gir fulle politiske rettigheter
frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
1 om person, stat eller styre: som har eller gir fulle politiske rettigheter
frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: frie borgerefrie borgere / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
2 politisk selvstyrt; uavhengig
et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
: et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
2 politisk selvstyrt; uavhengig
et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
: et fritt landet fritt land / et fritt folket fritt folk / den frie presseden frie presse
3 vernet av loven; trygg for angrep
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
3 vernet av loven; trygg for angrep
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
4 ikke i fangenskap eller innesperret
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
// brukt som adverb
bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
: bli satt fribli satt fri / slipp fangene frislipp fangene fri
5 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt eller lignende)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
5 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt eller lignende)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvannfritt farvann / fri banefri bane / fritt løpfritt løp / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
// brukt som adverb
kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
: kunne puste frittkunne puste fritt / gården ligger høyt og fritt tilgården ligger høyt og fritt til
6 ikke kontrollert eller regulert (av det offentlige); tillatt for alle; allmenn, åpen
fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
: fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
6 ikke kontrollert eller regulert (av det offentlige); tillatt for alle; allmenn, åpen
fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
: fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / fri adgangfri adgang / fritt fiskefritt fiske / ordet er frittordet er fritt
7 ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; selvstendig, fordomsfri
fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
: fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
7 ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; selvstendig, fordomsfri
fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
: fri rytmefri rytme / fri oppdragelsefri oppdragelse / et fritt studiumet fritt studium / fri kjærlighetfri kjærlighet / fri fantasifri fantasi
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
// brukt som adverb
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk
8 upåvirket av andre hensyn; uavhengig, upåvirket
av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
: av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
8 upåvirket av andre hensyn; uavhengig, upåvirket
av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
: av fri viljeav fri vilje / ha fritt valgha fritt valg / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
// brukt som adverb
stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
: stå fritt til å velgestå fritt til å velge / stille noen frittstille noen fritt / utvikle seg frittutvikle seg fritt
9 uten særlig tvang, restriksjoner eller lignende
leve et fritt livleve et fritt liv
: leve et fritt livleve et fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
9 uten særlig tvang, restriksjoner eller lignende
leve et fritt livleve et fritt liv
: leve et fritt livleve et fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
10 løsrevet fra bånd, plikter, ansvar og lignende
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
10 løsrevet fra bånd, plikter, ansvar og lignende
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / være fri og frankvære fri og frank
11 trygg, åpen og direkte; frimodig, beintfram (1)
føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
: føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
11 trygg, åpen og direkte; frimodig, beintfram (1)
føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
: føre et fritt språkføre et fritt språk / ha et fritt blikk på noeha et fritt blikk på noe / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å …får jeg være så fri å …
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
snakke fritt utsnakke fritt ut
: snakke fritt utsnakke fritt ut
12 som har (midlertidig) fritak fra arbeid, skole eller andre plikter; fritatt, unntatt
ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
12 som har (midlertidig) fritak fra arbeid, skole eller andre plikter; fritatt, unntatt
ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: ta seg frita seg fri / be seg fribe seg fri / ha fri fra jobbenha fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
13 spart for; kvitt (II)
fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
13 spart for; kvitt (II)
fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: fri for angstfri for angst / være fri for bekymringervære fri for bekymringer / bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
14 ikke skyldig eller innblandet; jamfør frikjenne
dømme noen fridømme noen fri
: dømme noen fridømme noen fri
14 ikke skyldig eller innblandet; jamfør frikjenne
dømme noen fridømme noen fri
: dømme noen fridømme noen fri
15 som er uten; tom (II,1)
det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø
: det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri
15 som er uten; tom (II,1)
det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø
: det er fritt for musdet er fritt for mus / veien er fri for snøveien er fri for snø; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri
16 brukt som etterledd i sammensetninger: uten fare for; sikker, trygg;
for eksempel dirkefri, frostfri, rustfri
16 brukt som etterledd i sammensetninger: uten fare for; sikker, trygg;
for eksempel dirkefri, frostfri, rustfri
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
// brukt som adverb
få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
: få pakken fritt tilsendtfå pakken fritt tilsendt
18 i fysikk og kjemi: som ikke er bundet til noe, ikke inngår i en forbindelse
fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
: fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
18 i fysikk og kjemi: som ikke er bundet til noe, ikke inngår i en forbindelse
fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
: fri energifri energi / frie elektronerfrie elektroner / frie radikalerfrie radikaler
19
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
//
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
//
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
//
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna //
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet //
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
//
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
19
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
det er ikke fritt for en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
en kan ikke nekte for
det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
: det var ikke fritt for at han felte en tåredet var ikke fritt for at han felte en tåre
//
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
frie hender full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
full handlingsfrihet
de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
: de fikk frie hender til å gjennomføre reformende fikk frie hender til å gjennomføre reformen
//
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 1 fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
: oljeprisen er i fritt falloljeprisen er i fritt fall
//
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna
gå fri slippe straff; slippe unna slippe straff; slippe unna //
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet
ha ryggen fri være sikret retrettmulighet være sikret retrettmulighet //
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
i det fri utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
utendørs
piknik i det fripiknik i det fri
: piknik i det fripiknik i det fri
//
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
ikke være fri for måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
: han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele
III fri v4
I dette vinduet skal du finne tabell v4 for oppslagsordet fri
(norrønt fría; av II fri) befri eller frita for noe uønsket; beskytte, berge, verne
fri oss fra farefri oss fra fare / fri oss fra det ondefri oss fra det onde / være fridd for lidelsevære fridd for lidelse / fri og bevare oss!fri og bevare oss! / jeg kan ikke fri meg for å beundre hennejeg kan ikke fri meg for å beundre henne
: fri oss fra farefri oss fra fare / fri oss fra det ondefri oss fra det onde / være fridd for lidelsevære fridd for lidelse / fri og bevare oss!fri og bevare oss! / jeg kan ikke fri meg for å beundre hennejeg kan ikke fri meg for å beundre henne
//
fri ut befri (1), berge befri (1), berge
fri ut befri (1), berge befri (1), berge
befri eller frita for noe uønsket; beskytte, berge, verne
fri oss fra farefri oss fra fare / fri oss fra det ondefri oss fra det onde / være fridd for lidelsevære fridd for lidelse / fri og bevare oss!fri og bevare oss! / jeg kan ikke fri meg for å beundre hennejeg kan ikke fri meg for å beundre henne
: fri oss fra farefri oss fra fare / fri oss fra det ondefri oss fra det onde / være fridd for lidelsevære fridd for lidelse / fri og bevare oss!fri og bevare oss! / jeg kan ikke fri meg for å beundre hennejeg kan ikke fri meg for å beundre henne
//
fri ut befri (1), berge befri (1), berge
fri ut befri (1), berge befri (1), berge
IV fri v4
I dette vinduet skal du finne tabell v4 for oppslagsordet fri
(av lavtysk vrien, beslektet med norrønt frjá 'elske'; og fred)
1 be noen om å gifte seg med en
fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
: fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
1 be noen om å gifte seg med en
fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
: fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
2 prøve å gjøre seg populær hos noen
fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
: fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
2 prøve å gjøre seg populær hos noen
fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
: fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
1 be noen om å gifte seg med en
fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
: fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
1 be noen om å gifte seg med en
fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
: fri og få jafri og få ja / hun fridde til kjæresten sinhun fridde til kjæresten sin
2 prøve å gjøre seg populær hos noen
fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
: fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
2 prøve å gjøre seg populær hos noen
fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne
: fri til publikumfri til publikum / politikere som frir til velgernepolitikere som frir til velgerne

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I fri n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet fri
kortform av friminutt eller frikvarter
//
store fri langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
store fri langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
kortform av friminutt eller frikvarter
//
store fri langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
store fri langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
langt friminutt midt på skuledagen
det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
: det ringte inn etter store fridet ringte inn etter store fri
II fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fri
(av lågtysk vri)
1 om person, stat eller styre: som har eller gjev fulle politiske rettar
frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
1 om person, stat eller styre: som har eller gjev fulle politiske rettar
frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
2 politisk sjølvstyrt; uavhengig
eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
: eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
2 politisk sjølvstyrt; uavhengig
eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
: eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
3 verna av lova; trygg for åtak
ha fritt leideha fritt leide
: ha fritt leideha fritt leide
3 verna av lova; trygg for åtak
ha fritt leideha fritt leide
: ha fritt leideha fritt leide
4 ikkje innesperra eller i fangenskap
på fri fotpå fri fot
: på fri fotpå fri fot
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
4 ikkje innesperra eller i fangenskap
på fri fotpå fri fot
: på fri fotpå fri fot
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
5 utan stengsel eller hinder (for ferdsel, rørsle, sikt eller liknande)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
5 utan stengsel eller hinder (for ferdsel, rørsle, sikt eller liknande)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
6 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
6 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
7 ikkje strengt bunden til reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri
fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
: fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
7 ikkje strengt bunden til reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri
fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
: fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
8 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
8 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
9 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv
: leve eit fritt livleve eit fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
9 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv
: leve eit fritt livleve eit fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
10 lausriven frå band, plikter, ansvar og liknande
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
10 lausriven frå band, plikter, ansvar og liknande
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
11 trygg, open og direkte; frimodig, beintfram (1)
ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
: ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
11 trygg, open og direkte; frimodig, beintfram (1)
ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
: ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
12 som har (mellombels) fritak frå arbeid, skule eller andre plikter; friteken, unnateken
ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
: ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
12 som har (mellombels) fritak frå arbeid, skule eller andre plikter; friteken, unnateken
ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
: ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
13 som unngår; som er spart for; kvitt (III,1)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
13 som unngår; som er spart for; kvitt (III,1)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
14 ikkje skyldig eller innblanda; jamfør frikjenne
kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
: kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
14 ikkje skyldig eller innblanda; jamfør frikjenne
kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
: kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
15 som er utan; tom (1)
vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor
: vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri, rentefri
15 som er utan; tom (1)
vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor
: vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri, rentefri
16 brukt som etterledd i samansetningar: utan fare for; trygg, sikker;
til dømes dirkefri, frostfri, krympefri, rustfri
16 brukt som etterledd i samansetningar: utan fare for; trygg, sikker;
til dømes dirkefri, frostfri, krympefri, rustfri
17 gratis
fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
: fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
17 gratis
fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
: fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
18 i fysikk og kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
18 i fysikk og kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
19
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
//
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
//
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
//
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna //
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett //
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
//
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
19
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
//
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
//
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
//
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna //
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett //
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
//
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
1 om person, stat eller styre: som har eller gjev fulle politiske rettar
frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
1 om person, stat eller styre: som har eller gjev fulle politiske rettar
frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: frie borgararfrie borgarar / innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
2 politisk sjølvstyrt; uavhengig
eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
: eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
2 politisk sjølvstyrt; uavhengig
eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
: eit fritt landeit fritt land / eitt fritt folkeitt fritt folk / den frie pressaden frie pressa
3 verna av lova; trygg for åtak
ha fritt leideha fritt leide
: ha fritt leideha fritt leide
3 verna av lova; trygg for åtak
ha fritt leideha fritt leide
: ha fritt leideha fritt leide
4 ikkje innesperra eller i fangenskap
på fri fotpå fri fot
: på fri fotpå fri fot
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
4 ikkje innesperra eller i fangenskap
på fri fotpå fri fot
: på fri fotpå fri fot
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
// brukt som adverb
sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
: sleppe frisleppe fri / setje nokon frisetje nokon fri
5 utan stengsel eller hinder (for ferdsel, rørsle, sikt eller liknande)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
5 utan stengsel eller hinder (for ferdsel, rørsle, sikt eller liknande)
fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt armslagfritt armslag / fritt farvatnfritt farvatn / fri banefri bane / fritt utsynfritt utsyn / på fri markpå fri mark / i Guds frie naturi Guds frie natur
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
// brukt som adverb
puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
: puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / falle frittfalle fritt / garden ligg fritt tilgarden ligg fritt til
6 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
6 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurransefri konkurranse / den frie marknadenden frie marknaden / fritt fiskefritt fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
7 ikkje strengt bunden til reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri
fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
: fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
7 ikkje strengt bunden til reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri
fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
: fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fri assosiasjonfri assosiasjon / fri fantasifri fantasi / fri kjærleikfri kjærleik
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
// brukt som adverb
fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
: fritt omsett etter tyskfritt omsett etter tysk
8 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
8 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
// brukt som adverb
kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
: kunne velje frittkunne velje fritt / stille nokon frittstille nokon fritt / stå heilt frittstå heilt fritt
9 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv
: leve eit fritt livleve eit fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
9 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv
: leve eit fritt livleve eit fritt liv
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// brukt som adverb
ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
10 lausriven frå band, plikter, ansvar og liknande
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
10 lausriven frå band, plikter, ansvar og liknande
kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
: kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen / vere fri og frankvere fri og frank
11 trygg, open og direkte; frimodig, beintfram (1)
ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
: ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
11 trygg, open og direkte; frimodig, beintfram (1)
ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
: ha eit fritt blikkha eit fritt blikk / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å …får eg vere så fri å …
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
// brukt som adverb
dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
: dette meiner eg frittdette meiner eg fritt / snakke fritt utsnakke fritt ut
12 som har (mellombels) fritak frå arbeid, skule eller andre plikter; friteken, unnateken
ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
: ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
12 som har (mellombels) fritak frå arbeid, skule eller andre plikter; friteken, unnateken
ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
: ta seg fri frå skulenta seg fri frå skulen / ha fri frå jobbenha fri frå jobben / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri frå militæretsleppe fri frå militæret
13 som unngår; som er spart for; kvitt (III,1)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
13 som unngår; som er spart for; kvitt (III,1)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst / bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
14 ikkje skyldig eller innblanda; jamfør frikjenne
kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
: kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
14 ikkje skyldig eller innblanda; jamfør frikjenne
kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
: kjenne nokon frikjenne nokon fri / dømme nokon fridømme nokon fri
15 som er utan; tom (1)
vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor
: vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri, rentefri
15 som er utan; tom (1)
vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor
: vere fri for matvere fri for mat / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er fri for humorboka er fri for humor; som etterledd i ord som alkoholfri, feberfri, feilfri, isfri, rentefri
16 brukt som etterledd i samansetningar: utan fare for; trygg, sikker;
til dømes dirkefri, frostfri, krympefri, rustfri
16 brukt som etterledd i samansetningar: utan fare for; trygg, sikker;
til dømes dirkefri, frostfri, krympefri, rustfri
17 gratis
fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
: fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
17 gratis
fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
: fri kost og losjifri kost og losji / fri skyssfri skyss
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
// brukt som adverb
få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
: få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend
18 i fysikk og kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
18 i fysikk og kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energifri energi
19
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
//
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
//
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
//
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna //
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett //
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
//
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
19
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
det er ikkje fritt for ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
ein kan ikkje nekte for
det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
: det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsisdet er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
//
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
frie hender full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
full handlefridom
ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
: ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserieho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
//
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
fritt fall 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 1 fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand 2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
2 rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
: verdsøkonomien var i fritt fallverdsøkonomien var i fritt fall
//
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna
gå fri sleppe straff; sleppe unna sleppe straff; sleppe unna //
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett
ha ryggen fri vere sikra retrett vere sikra retrett //
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
i det fri utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
utandørs
frukost i det frifrukost i det fri
: frukost i det frifrukost i det fri
//
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
ikkje vere fri for måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig
III fri verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet fri
; el. I frie v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet frie
(norrønt fría; av II fri) gjere fri frå eller frita for noko uynskt; verne, berge, frelse
fri seg frå eit åkfri seg frå eit åk / fri seg frå fordommarfri seg frå fordommar / fri seg frå mistankefri seg frå mistanke / fri oss frå det vondefri oss frå det vonde / fri oss frå farefri oss frå fare / vere fridd for urovere fridd for uro / eg kan ikkje fri meg frå å tru …eg kan ikkje fri meg frå å tru …
: fri seg frå eit åkfri seg frå eit åk / fri seg frå fordommarfri seg frå fordommar / fri seg frå mistankefri seg frå mistanke / fri oss frå det vondefri oss frå det vonde / fri oss frå farefri oss frå fare / vere fridd for urovere fridd for uro / eg kan ikkje fri meg frå å tru …eg kan ikkje fri meg frå å tru …
//
fri ut gjere nokon fri; forløyse, berge gjere nokon fri; forløyse, berge
fri ut gjere nokon fri; forløyse, berge gjere nokon fri; forløyse, berge
gjere fri frå eller frita for noko uynskt; verne, berge, frelse
fri seg frå eit åkfri seg frå eit åk / fri seg frå fordommarfri seg frå fordommar / fri seg frå mistankefri seg frå mistanke / fri oss frå det vondefri oss frå det vonde / fri oss frå farefri oss frå fare / vere fridd for urovere fridd for uro / eg kan ikkje fri meg frå å tru …eg kan ikkje fri meg frå å tru …
: fri seg frå eit åkfri seg frå eit åk / fri seg frå fordommarfri seg frå fordommar / fri seg frå mistankefri seg frå mistanke / fri oss frå det vondefri oss frå det vonde / fri oss frå farefri oss frå fare / vere fridd for urovere fridd for uro / eg kan ikkje fri meg frå å tru …eg kan ikkje fri meg frå å tru …
//
fri ut gjere nokon fri; forløyse, berge gjere nokon fri; forløyse, berge
fri ut gjere nokon fri; forløyse, berge gjere nokon fri; forløyse, berge
IV fri verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet fri
; el. II frie v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet frie
(av lågtysk vrien, samanheng med norrønt frjá 'elske'; og fred)
1 be nokon om å gifte seg med ein
guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
: guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
1 be nokon om å gifte seg med ein
guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
: guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
2 prøve å gjere seg populær hos nokon
fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
: fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
2 prøve å gjere seg populær hos nokon
fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
: fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
1 be nokon om å gifte seg med ein
guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
: guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
1 be nokon om å gifte seg med ein
guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
: guten fridde til jentaguten fridde til jenta / ho fridde og fekk jaho fridde og fekk ja
2 prøve å gjere seg populær hos nokon
fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
: fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
2 prøve å gjere seg populær hos nokon
fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen
: fri til publikumfri til publikum / partiet frir til ungdomenpartiet frir til ungdomen

 

Resultat pr. side