Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'fortegnet' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
fortegn  
(fortegnet) 
for|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fortegn
(av I for-)
1 i matematikk: tegnene + og – brukt foran tall for å markere positiv eller negativ verdi
1 i matematikk: tegnene + og – brukt foran tall for å markere positiv eller negativ verdi
2 i musikk: tegn som forhøyer eller senker en tone et halvt trinn
2 i musikk: tegn som forhøyer eller senker en tone et halvt trinn
3 i overført betydning: benevnelse; karakter (1)
med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
: med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
3 i overført betydning: benevnelse; karakter (1)
med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
: med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
1 i matematikk: tegnene + og – brukt foran tall for å markere positiv eller negativ verdi
1 i matematikk: tegnene + og – brukt foran tall for å markere positiv eller negativ verdi
2 i musikk: tegn som forhøyer eller senker en tone et halvt trinn
2 i musikk: tegn som forhøyer eller senker en tone et halvt trinn
3 i overført betydning: benevnelse; karakter (1)
med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
: med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
3 i overført betydning: benevnelse; karakter (1)
med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
: med motsatt fortegnmed motsatt fortegn / med negativt fortegnmed negativt fortegn
fortegne  
(fortegnet) 
for|tegne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet fortegne
(fra tysk; av II for- og tegne) skildre (2), tolke uriktig, karikere
de fortegner og forvrir situasjonende fortegner og forvrir situasjonen
: de fortegner og forvrir situasjonende fortegner og forvrir situasjonen
// brukt som adjektiv
gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
: gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
// brukt som adjektiv
gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
: gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
skildre (2), tolke uriktig, karikere
de fortegner og forvrir situasjonende fortegner og forvrir situasjonen
: de fortegner og forvrir situasjonende fortegner og forvrir situasjonen
// brukt som adjektiv
gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
: gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
// brukt som adjektiv
gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe
: gi et fortegnet bilde av noegi et fortegnet bilde av noe

 

Resultat pr. side