Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'forsvunne' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
forsvinne  
(forsvunne) 
     
for|svinne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet forsvinne
(fra lavtysk; av II for-) bli borte, komme bort
forsvinn! kom deg vekk!forsvinn! kom deg vekk! / sporløst forsvunnetsporløst forsvunnet / hun forsvant for meghun forsvant for meg / forsvinne i vrimmelenforsvinne i vrimmelen / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en)
: forsvinn! kom deg vekk!forsvinn! kom deg vekk! / sporløst forsvunnetsporløst forsvunnet / hun forsvant for meghun forsvant for meg / forsvinne i vrimmelenforsvinne i vrimmelen / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en)
bli borte, komme bort
forsvinn! kom deg vekk!forsvinn! kom deg vekk! / sporløst forsvunnetsporløst forsvunnet / hun forsvant for meghun forsvant for meg / forsvinne i vrimmelenforsvinne i vrimmelen / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en)
: forsvinn! kom deg vekk!forsvinn! kom deg vekk! / sporløst forsvunnetsporløst forsvunnet / hun forsvant for meghun forsvant for meg / forsvinne i vrimmelenforsvinne i vrimmelen / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'forsvunne' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
forsvinne  
(forsvunne) 
     
     
for|svinne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet forsvinne
(frå lågtysk) kome bort, bli borte, kome or syne, kverve kome bort, bli borte, kome or syne, kverve

 

Resultat pr. side