Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'forsterkende' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
forsterke  
(forsterkende) 
for|sterke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forsterke
(av II for-)
1 gjøre sterkere, stive av; styrke (II)
forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
: forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
1 gjøre sterkere, stive av; styrke (II)
forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
: forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
2 øke virkningen, antallet av; øke (1), intensivere
forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
: forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
2 øke virkningen, antallet av; øke (1), intensivere
forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
: forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
1 gjøre sterkere, stive av; styrke (II)
forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
: forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
1 gjøre sterkere, stive av; styrke (II)
forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
: forsterke en bærebjelkeforsterke en bærebjelke / forsterke festetforsterke festet
2 øke virkningen, antallet av; øke (1), intensivere
forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
: forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
2 øke virkningen, antallet av; øke (1), intensivere
forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer
: forsterke lydenforsterke lyden / forsterke inntrykketforsterke inntrykket / forsterke trykketforsterke trykket / gruppen ble forsterket med to nye medlemmergruppen ble forsterket med to nye medlemmer

 

Resultat pr. side