Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
forskjell m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forskjell
(frå lågtysk; av II for-, samanheng med I skil)
1 det at to eller fleire ting eller tilhøve har ulike eigenskapar; skilnad
ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena
: ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena; som etterledd i ord som aldersforskjell, kursforskjell, målforskjell
1 det at to eller fleire ting eller tilhøve har ulike eigenskapar; skilnad
ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena
: ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena; som etterledd i ord som aldersforskjell, kursforskjell, målforskjell
2 det som skil to eller fleire ting frå kvarandre
forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
: forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
2 det som skil to eller fleire ting frå kvarandre
forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
: forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
3 økonomisk ulikskap (1)
aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
: aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
//
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
//
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
//
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
3 økonomisk ulikskap (1)
aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
: aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
//
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
//
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
//
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
1 det at to eller fleire ting eller tilhøve har ulike eigenskapar; skilnad
ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena
: ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena; som etterledd i ord som aldersforskjell, kursforskjell, målforskjell
1 det at to eller fleire ting eller tilhøve har ulike eigenskapar; skilnad
ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena
: ein viktig forskjellein viktig forskjell / vite forskjell på høgre og venstrevite forskjell på høgre og venstre / det er forskjell på folkdet er forskjell på folk / sjå forskjell på syskenasjå forskjell på syskena; som etterledd i ord som aldersforskjell, kursforskjell, målforskjell
2 det som skil to eller fleire ting frå kvarandre
forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
: forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
2 det som skil to eller fleire ting frå kvarandre
forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
: forskjellen på laga var evna til å skåre målforskjellen på laga var evna til å skåre mål / einaste forskjellen på dei er fargeneinaste forskjellen på dei er fargen
3 økonomisk ulikskap (1)
aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
: aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
//
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
//
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
//
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
3 økonomisk ulikskap (1)
aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
: aukande forskjellar mellom fattige og rikeaukande forskjellar mellom fattige og rike / landet er prega av store forskjellarlandet er prega av store forskjellar
//
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
forskjellen på liv og død noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
noko som har evne til å redde ein frå å døy
ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
: ein refleks kan vere forskjellen på liv og dødein refleks kan vere forskjellen på liv og død / bilbeltet er ofte forskjellen på liv og dødbilbeltet er ofte forskjellen på liv og død
//
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
gjere ein forskjell påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
påverke noko positivt
gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
: gjere ein forskjell for kvarandregjere ein forskjell for kvarandre / gjere ein forskjell for klimasakagjere ein forskjell for klimasaka / Noreg kan gjere ein forskjellNoreg kan gjere ein forskjell
//
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
gjere forskjell på behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
behandle ulikt
gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine
: gjere forskjell på barna sinegjere forskjell på barna sine

 

Resultat pr. side