Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
for|pakte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forpakte
(fra tysk; av II for- og pakte, beslektet med pakt)
1 leie bruksretten til
forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
: forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
//
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
1 leie bruksretten til
forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
: forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
//
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
2 ha monopol på
forpakte sannhetenforpakte sannheten
: forpakte sannhetenforpakte sannheten
2 ha monopol på
forpakte sannhetenforpakte sannheten
: forpakte sannhetenforpakte sannheten
1 leie bruksretten til
forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
: forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
//
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
1 leie bruksretten til
forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
: forpakte en jordlappforpakte en jordlapp / forpakte en gårdforpakte en gård
//
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
forpakte bort leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
leie bort bruksretten til
forpakte bort gårdenforpakte bort gården
: forpakte bort gårdenforpakte bort gården
2 ha monopol på
forpakte sannhetenforpakte sannheten
: forpakte sannhetenforpakte sannheten
2 ha monopol på
forpakte sannhetenforpakte sannheten
: forpakte sannhetenforpakte sannheten

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
for|pakte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forpakte
(frå tysk; av II for- og pakte, samanheng med pakt)
1 leige bruksretten til
forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
: forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
//
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
1 leige bruksretten til
forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
: forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
//
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
2 gje inntrykk av å ha monopol på
forpakte sanningaforpakte sanninga
: forpakte sanningaforpakte sanninga
2 gje inntrykk av å ha monopol på
forpakte sanningaforpakte sanninga
: forpakte sanningaforpakte sanninga
1 leige bruksretten til
forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
: forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
//
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
1 leige bruksretten til
forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
: forpakte jordforpakte jord / forpakte ein gardforpakte ein gard
//
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
forpakte bort leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
leige bort bruksretten til
forpakte bort gardenforpakte bort garden
: forpakte bort gardenforpakte bort garden
2 gje inntrykk av å ha monopol på
forpakte sanningaforpakte sanninga
: forpakte sanningaforpakte sanninga
2 gje inntrykk av å ha monopol på
forpakte sanningaforpakte sanninga
: forpakte sanningaforpakte sanninga

 

Resultat pr. side