Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
fornuft f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fornuft
(av lågtysk vornemen 'oppfatte')
1 sunn sans eller dømmekraft; vit
bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
: bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
//
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
//
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
1 sunn sans eller dømmekraft; vit
bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
: bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
//
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
//
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
2 evne til logisk og rasjonell tenking; rasjonalitet
den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
: den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
2 evne til logisk og rasjonell tenking; rasjonalitet
den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
: den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
3 det som er rett, vitug eller gagnleg
ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
: ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
3 det som er rett, vitug eller gagnleg
ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
: ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
1 sunn sans eller dømmekraft; vit
bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
: bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
//
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
//
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
1 sunn sans eller dømmekraft; vit
bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
: bruke fornuftbruke fornuft / kome til fornuftkome til fornuft / eig du ikkje fornuft?eig du ikkje fornuft? / appellere til fornuftappellere til fornuft / vanleg fornuftvanleg fornuft / det er inga fornuft i dettedet er inga fornuft i dette / fornufta vil sigrefornufta vil sigre / i strid med all fornufti strid med all fornuft
//
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
ta til fornuft innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
innsjå kva som er mest føremålstenleg, rett, klokt eller liknande
be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
: be regjeringa ta til fornuftbe regjeringa ta til fornuft / folk må ta til fornuft snartfolk må ta til fornuft snart
//
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
sunn fornuft allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
allmenn evne til å oppfatte kva som er hensiktsmessig, rett, klokt eller liknande; folkevit
bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
: bruke sunn fornuft for å avgjere sakabruke sunn fornuft for å avgjere saka / vere utstyrt med sunn fornuftvere utstyrt med sunn fornuft
2 evne til logisk og rasjonell tenking; rasjonalitet
den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
: den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
2 evne til logisk og rasjonell tenking; rasjonalitet
den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
: den reine fornuftden reine fornuft / redsla vann over fornuftaredsla vann over fornufta / late seg styre av kjensler framfor fornuftlate seg styre av kjensler framfor fornuft
3 det som er rett, vitug eller gagnleg
ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
: ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
3 det som er rett, vitug eller gagnleg
ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft
: ei handling bortanfor all fornuftei handling bortanfor all fornuft / tale ein til fornufttale ein til fornuft

 

Resultat pr. side