Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
formell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet formell
(gjennom fransk, frå latin; same opphav som formal)
1 etter reglane; som gjeld den ytre forma
det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
: det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
//
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
1 etter reglane; som gjeld den ytre forma
det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
: det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
//
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
2 som held strengt på formene; korrekt (1), stiv (2), kjølig (2)
formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
: formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
2 som held strengt på formene; korrekt (1), stiv (2), kjølig (2)
formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
: formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
1 etter reglane; som gjeld den ytre forma
det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
: det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
//
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
1 etter reglane; som gjeld den ytre forma
det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
: det var formelle feil i framgangsmåtendet var formelle feil i framgangsmåten / sende formell klagesende formell klage / formelt er det slik, men ikkje reeltformelt er det slik, men ikkje reelt / alle grupper har ein formell eller uformell leiaralle grupper har ein formell eller uformell leiar
//
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
formelt subjekt ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
ord, vanlegvis det eller der, som står på subjektsplassen i ei setning der det eigenlege subjektet kjem seinare eller der verbet ikkje krev subjekt
i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
: i setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekti setninga 'det er kaldt' er 'det' formelt subjekt
2 som held strengt på formene; korrekt (1), stiv (2), kjølig (2)
formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
: formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
2 som held strengt på formene; korrekt (1), stiv (2), kjølig (2)
formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale
: formell atmosfæreformell atmosfære / en formell samtaleen formell samtale

 

Resultat pr. side