Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
form f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet form
(norrønt form, frå latin)
1 ytre avgrensing av ein ting; skapnad, fasong, utsjånad, kontur
rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
: rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
//
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
//
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
1 ytre avgrensing av ein ting; skapnad, fasong, utsjånad, kontur
rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
: rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
//
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
//
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
2 måte eit ord kan opptre på, særleg med omsyn til bøying, uttale og skrivemåte; utsjånad til eller variant av eit ord
ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former
: ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former; som etterledd i ord som a-form, bydeform, bøyingsform, dialektform, eineform
2 måte eit ord kan opptre på, særleg med omsyn til bøying, uttale og skrivemåte; utsjånad til eller variant av eit ord
ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former
: ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former; som etterledd i ord som a-form, bydeform, bøyingsform, dialektform, eineform
3 måte som noko finst, ovrar seg eller er sett saman på; type, art, variant
stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
: stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
//
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
; som etterledd i ord som energiform, livsform
3 måte som noko finst, ovrar seg eller er sett saman på; type, art, variant
stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
: stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
//
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
; som etterledd i ord som energiform, livsform
4 rett måte å te seg eller opptre på; åtferdsnorm, stil (1)
halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
: halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
4 rett måte å te seg eller opptre på; åtferdsnorm, stil (1)
halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
: halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
5 (god) fysisk tilstand
kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
: kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
5 (god) fysisk tilstand
kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
: kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
6 behaldar til å forme eller støype noko i
støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form
: støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form; som etterledd i ord som kakeform
6 behaldar til å forme eller støype noko i
støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form
: støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form; som etterledd i ord som kakeform
1 ytre avgrensing av ein ting; skapnad, fasong, utsjånad, kontur
rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
: rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
//
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
//
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
1 ytre avgrensing av ein ting; skapnad, fasong, utsjånad, kontur
rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
: rund formrund form / forma på bordetforma på bordet / ha form som ein sylinderha form som ein sylinder
//
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
ta form bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
bli ferdig; utvikle seg
planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
: planane byrjar å ta formplanane byrjar å ta form / det nye kyrkjebygget er i ferd med å ta formdet nye kyrkjebygget er i ferd med å ta form
//
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
ta form av sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
sjå ut eller ha eigenskapar som; kome til uttrykk gjennom
møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
: møblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lysetmøblane tek form av siluettar og andlet når ein skrur av lyset / samarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjonsamarbeidet vil først og fremst ta form av utveksling av informasjon
2 måte eit ord kan opptre på, særleg med omsyn til bøying, uttale og skrivemåte; utsjånad til eller variant av eit ord
ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former
: ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former; som etterledd i ord som a-form, bydeform, bøyingsform, dialektform, eineform
2 måte eit ord kan opptre på, særleg med omsyn til bøying, uttale og skrivemåte; utsjånad til eller variant av eit ord
ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former
: ubunden form eintalubunden form eintal / skrive bokmål med radikale formerskrive bokmål med radikale former; som etterledd i ord som a-form, bydeform, bøyingsform, dialektform, eineform
3 måte som noko finst, ovrar seg eller er sett saman på; type, art, variant
stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
: stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
//
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
; som etterledd i ord som energiform, livsform
3 måte som noko finst, ovrar seg eller er sett saman på; type, art, variant
stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
: stoffet finst i både fast og flytande formstoffet finst i både fast og flytande form / varme er ei form for energivarme er ei form for energi / ymse former for misbrukymse former for misbruk / skilnaden på form og innhaldskilnaden på form og innhald
//
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
i form av som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
som består av eller kjem til uttrykk som
betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
: betale i form av narkotikabetale i form av narkotika / finansieringa er komen i stand i form av eit lånfinansieringa er komen i stand i form av eit lån
; som etterledd i ord som energiform, livsform
4 rett måte å te seg eller opptre på; åtferdsnorm, stil (1)
halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
: halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
4 rett måte å te seg eller opptre på; åtferdsnorm, stil (1)
halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
: halde på formenehalde på formene / leggje vekt på ytre formerleggje vekt på ytre former / i verdige formeri verdige former
5 (god) fysisk tilstand
kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
: kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
5 (god) fysisk tilstand
kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
: kome i formkome i form / i dårleg formi dårleg form / finne forma til VMfinne forma til VM
6 behaldar til å forme eller støype noko i
støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form
: støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form; som etterledd i ord som kakeform
6 behaldar til å forme eller støype noko i
støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form
: støype i formstøype i form / eldfast formeldfast form; som etterledd i ord som kakeform

 

Resultat pr. side