Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forbindelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forbindelse
1 sammenheng; kontakt, berøring, kommunikasjon
det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
: det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
//
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper //
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
1 sammenheng; kontakt, berøring, kommunikasjon
det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
: det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
//
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper //
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
2
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
2
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
1 sammenheng; kontakt, berøring, kommunikasjon
det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
: det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
//
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper //
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
1 sammenheng; kontakt, berøring, kommunikasjon
det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
: det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreftdet er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft / i den forbindelsei den forbindelse / ordet brukes bare i visse forbindelserordet brukes bare i visse forbindelser / sette to episoder i forbindelse med hverandresette to episoder i forbindelse med hverandre / det har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfterdet har direkte forbindelse med det spørsmålet vi drøfter / flyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelseflyforbindelse, båtforbindelse, bussforbindelse / øya har god forbindelse med fastlandetøya har god forbindelse med fastlandet / sette seg i forbindelse med ambassadensette seg i forbindelse med ambassaden / forbindelsen ble bruttforbindelsen ble brutt / ledningene står i forbindelse med hverandreledningene står i forbindelse med hverandre
//
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper
gode forbindelser innflytelsesrike bekjentskaper innflytelsesrike bekjentskaper //
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
i forbindelse med når det gjelder, apropos når det gjelder, apropos
2
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
2
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer
kjemisk forbindelse stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer stoff som er satt sammen av to eller flere grunnstoffer

 

Resultat pr. side