Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forandre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forandre
(fra lavtysk)
1 endre, omarbeide; vende (II)
forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
: forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
1 endre, omarbeide; vende (II)
forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
: forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
2 refleksivt:
tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
: tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
2 refleksivt:
tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
: tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
1 endre, omarbeide; vende (II)
forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
: forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
1 endre, omarbeide; vende (II)
forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
: forandre en dress, et lovforslagforandre en dress, et lovforslag
2 refleksivt:
tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
: tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
2 refleksivt:
tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
: tidene forandrer segtidene forandrer seg / han er helt forandrethan er helt forandret / du er som forandretdu er som forandret / være forandret til det ugjenkjenneligevære forandret til det ugjenkjennelige / forandre mening, navn, innstilling, kursforandre mening, navn, innstilling, kurs
makt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet makt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet makt
(norrønt makt, fra lavtysk; beslektet med måtte)
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
: allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
: allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
2 vold, tvang
bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
: bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
2 vold, tvang
bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
: bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
: domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
: domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
: påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
: påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
: himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
: himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
: allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
: allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / ta i av all maktta i av all makt / kunnskap er maktkunnskap er makt / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
2 vold, tvang
bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
: bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
2 vold, tvang
bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
: bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe / maktmakt
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
: domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
: domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / makt korrumperermakt korrumperer / komme til maktenkomme til makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / sitte med maktensitte med makten / sitte ved maktensitte ved makten / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
: påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
: påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt / en nøytral makten nøytral makt / gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
: himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter
: himmelske makterhimmelske makter / gode og onde maktergode og onde makter

 

Resultat pr. side