Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
VI for n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet for
; el. I fôr n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fôr
(norrønt fóðr; trolig beslektet med I føde)
1 mat til husdyr
kraftfôrkraftfôr
: kraftfôrkraftfôr
1 mat til husdyr
kraftfôrkraftfôr
: kraftfôrkraftfôr
2 fôrporsjon
to fôr om dagento fôr om dagen
: to fôr om dagento fôr om dagen
2 fôrporsjon
to fôr om dagento fôr om dagen
: to fôr om dagento fôr om dagen
1 mat til husdyr
kraftfôrkraftfôr
: kraftfôrkraftfôr
1 mat til husdyr
kraftfôrkraftfôr
: kraftfôrkraftfôr
2 fôrporsjon
to fôr om dagento fôr om dagen
: to fôr om dagento fôr om dagen
2 fôrporsjon
to fôr om dagento fôr om dagen
: to fôr om dagento fôr om dagen
VII for n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet for
; el. II fôr n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fôr
(norrønt fóðr, fra lavtysk)
1 tøylag på innsiden av klesplagg
fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
: fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
1 tøylag på innsiden av klesplagg
fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
: fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
2 papirlag på innsiden av for eksempel en konvolutt
konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
: konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
2 papirlag på innsiden av for eksempel en konvolutt
konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
: konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
1 tøylag på innsiden av klesplagg
fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
: fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
1 tøylag på innsiden av klesplagg
fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
: fôret har løsnetfôret har løsnet / sy fôr i jakkasy fôr i jakka / kåpefôrkåpefôr
2 papirlag på innsiden av for eksempel en konvolutt
konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
: konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
2 papirlag på innsiden av for eksempel en konvolutt
konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
: konvolutter med og uten fôrkonvolutter med og uten fôr
V for adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet for
, fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet for
; el. f.o.r. adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet f.o.r.
, fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet f.o.r.
(engelsk forkorting for free on rail) i handel: fritt på jernbanevogn, uten kostnad for kjøper
varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
: varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
i handel: fritt på jernbanevogn, uten kostnad for kjøper
varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
: varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
IV for konj.
I dette vinduet skal du finne tabell konj. for oppslagsordet for
(sammenheng med III for)
1 sideordnende konjunksjon ved grunn, årsak:
han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
: han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
1 sideordnende konjunksjon ved grunn, årsak:
han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
: han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
2 som subjunksjon:
for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
: for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
2 som subjunksjon:
for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
: for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
1 sideordnende konjunksjon ved grunn, årsak:
han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
: han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
1 sideordnende konjunksjon ved grunn, årsak:
han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
: han lå, for han var sykhan lå, for han var syk / for riket er dittfor riket er ditt
2 som subjunksjon:
for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
: for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
2 som subjunksjon:
for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
: for di eller fordi se for difor di eller fordi se for di
III for prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet for
(norrønt fyr(ir), i betydning 2 etter tysk)
1 foran, framfor, framom
for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
: for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
//
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg //
gå for seg hende; gå an hende; gå an
gå for seg hende; gå an hende; gå an //
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle //
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
1 foran, framfor, framom
for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
: for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
//
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg //
gå for seg hende; gå an hende; gå an
gå for seg hende; gå an hende; gå an //
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle //
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
2 ved rekkefølge:
ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
: ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
2 ved rekkefølge:
ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
: ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
3 i stedet for
steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
: steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
//
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
3 i stedet for
steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
: steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
//
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
4 om tid:
for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
: for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
4 om tid:
for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
: for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
5 til støtte, gagn for (oftest trykksterkt)
stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
: stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
5 til støtte, gagn for (oftest trykksterkt)
stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
: stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
6 når det gjelder, med hensyn til
godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
: godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
6 når det gjelder, med hensyn til
godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
: godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
7 i forhold til
stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
: stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
7 i forhold til
stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
: stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
8 i uttrykk for kjøp og salg eller gjengjeldelse:
få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
: få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
8 i uttrykk for kjøp og salg eller gjengjeldelse:
få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
: få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
9 om måte, redskap:
falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
: falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
9 om måte, redskap:
falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
: falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
10 på grunn av
bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
: bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
10 på grunn av
bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
: bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
11 som
ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
: ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
11 som
ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
: ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
12 som adverb: altfor
for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
: for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
12 som adverb: altfor
for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
: for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
1 foran, framfor, framom
for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
: for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
//
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg //
gå for seg hende; gå an hende; gå an
gå for seg hende; gå an hende; gå an //
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle //
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
1 foran, framfor, framom
for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
: for bordenden, alteretfor bordenden, alteret / ha for håndenha for hånden / ha tiden for segha tiden for seg / forsvinne som dugg for sol(en)forsvinne som dugg for sol(en) / stå for tur, fallstå for tur, fall / ha noe for øye se øye (I)ha noe for øye se øye (I) / se seg forse seg for
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
// i forhold til
øst for elvaøst for elva
: øst for elvaøst for elva
//
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg
stå for døra også i overført betydning: nærme seg også i overført betydning: nærme seg //
gå for seg hende; gå an hende; gå an
gå for seg hende; gå an hende; gå an //
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle
ha for seg drive med, drøfte, behandle drive med, drøfte, behandle //
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
komme ut for, bli ute for bli utsatt for; få oppleve, merke bli utsatt for; få oppleve, merke
2 ved rekkefølge:
ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
: ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
2 ved rekkefølge:
ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
: ord for ordord for ord / skritt for skrittskritt for skritt
3 i stedet for
steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
: steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
//
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
3 i stedet for
steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
: steiner for brødsteiner for brød / få syn for sagnfå syn for sagn / øye for øye, tann for tannøye for øye, tann for tann / én gang for alleén gang for alle / la nåde gå for rettla nåde gå for rett
//
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
arbeide, spise, for to arbeide, spise, like mye som to personer arbeide, spise, like mye som to personer
4 om tid:
for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
: for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
4 om tid:
for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
: for tidenfor tiden / han er ansatt for to århan er ansatt for to år / for fire år sidenfor fire år siden / venner for livetvenner for livet
5 til støtte, gagn for (oftest trykksterkt)
stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
: stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
5 til støtte, gagn for (oftest trykksterkt)
stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
: stemme, tale for noe(n)stemme, tale for noe(n) / for eller imot EUfor eller imot EU / leve og ånde for naturvernleve og ånde for naturvern
6 når det gjelder, med hensyn til
godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
: godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
6 når det gjelder, med hensyn til
godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
: godt for helsagodt for helsa / mat for monsmat for mons / det er noe for ossdet er noe for oss / bilen gikk tom for bensinbilen gikk tom for bensin / med fare for livetmed fare for livet / hurra for 17. mai!hurra for 17. mai! / ord for dagenord for dagen
7 i forhold til
stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
: stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
7 i forhold til
stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
: stor for alderenstor for alderen / like for likelike for like / arbeide for matenarbeide for maten
8 i uttrykk for kjøp og salg eller gjengjeldelse:
få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
: få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
8 i uttrykk for kjøp og salg eller gjengjeldelse:
få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
: få 100 kr for umakenfå 100 kr for umaken / kjøpe karameller for restenkjøpe karameller for resten / ikke for noen prisikke for noen pris / ikke for alt i verdenikke for alt i verden
9 om måte, redskap:
falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
: falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
9 om måte, redskap:
falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
: falle for sverdfalle for sverd / for full maskinfor full maskin / sove for åpent vindusove for åpent vindu / sydd for håndsydd for hånd
10 på grunn av
bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
: bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
10 på grunn av
bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
: bli straffet for forseelsenbli straffet for forseelsen / bli glad, sint, lei seg for noebli glad, sint, lei seg for noe / for din skyldfor din skyld / for skams skyldfor skams skyld / for sikkerhets skyldfor sikkerhets skyld / for enkelhets skyldfor enkelhets skyld
11 som
ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
: ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
11 som
ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
: ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I)ta for god fisk godta, tro på ; se fisk (I) / gi seg ut forgi seg ut for / ha for vaneha for vane / si for spøksi for spøk / for eksempelfor eksempel
12 som adverb: altfor
for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
: for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
12 som adverb: altfor
for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
: for lite og for mye forderver altfor lite og for mye forderver alt / nå går det for vidtnå går det for vidt / holde seg for god tilholde seg for god til / det er for dumt!det er for dumt!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!
// i utrop:
for et vær!for et vær!
: for et vær!for et vær!

 

Resultat pr. side