Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'flatus' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
deflasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet deflasjon
(gjennom engelsk av, latin de- og flatus 'vind'; jamfør de-, av flare, 'blåse') (minsking av pengemengda og andre tiltak som fører til) prisfall og auke i pengeverdien; motsett inflasjon (minsking av pengemengda og andre tiltak som fører til) prisfall og auke i pengeverdien; motsett inflasjon

 

Resultat pr. side