Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I finne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finne
; el. finlendar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finlendar
; el. finlending m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finlending
person frå Finland person frå Finland
II finne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finne
(truleg samanheng med latin pinna 'fjør, veng')
1 symje- og styrelem hos fisk og kval
1 symje- og styrelem hos fisk og kval
2 kvart av fleire småblad på finna blad
2 kvart av fleire småblad på finna blad
1 symje- og styrelem hos fisk og kval
1 symje- og styrelem hos fisk og kval
2 kvart av fleire småblad på finna blad
2 kvart av fleire småblad på finna blad
II finn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finn
; el. III finne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finne
(frå lågtysk; truleg same opphav som II finne) kveise (1) kveise (1)
IV finne n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet finne
(jamfør norrønt firnerni fleirtal 'villhei'; samanheng med fjern) villmark, fjellstrøk
flakke i fjell og finneflakke i fjell og finne
: flakke i fjell og finneflakke i fjell og finne
villmark, fjellstrøk
flakke i fjell og finneflakke i fjell og finne
: flakke i fjell og finneflakke i fjell og finne
V finne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet finne
(norrønt finna)
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
2 oppnå
finne formafinne forma / finne fredfinne fred
: finne formafinne forma / finne fredfinne fred
2 oppnå
finne formafinne forma / finne fredfinne fred
: finne formafinne forma / finne fredfinne fred
3 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
3 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
4 tykkje (1); vurdere (2)
finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
: finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
4 tykkje (1); vurdere (2)
finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
: finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
5
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak //
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil //
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
//
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
//
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
//
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
//
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
5
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak //
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil //
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
//
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
//
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
//
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
//
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne ein skattfinne ein skatt / finne att noko ein har mistafinne att noko ein har mista / finne vegenfinne vegen / finne nokon dødfinne nokon død / finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
2 oppnå
finne formafinne forma / finne fredfinne fred
: finne formafinne forma / finne fredfinne fred
2 oppnå
finne formafinne forma / finne fredfinne fred
: finne formafinne forma / finne fredfinne fred
3 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
3 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne utvegarfinne utvegar / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / finne heim attfinne heim att / finne fram til folkfinne fram til folk / finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
4 tykkje (1); vurdere (2)
finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
: finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
4 tykkje (1); vurdere (2)
finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
: finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig
5
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak //
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil //
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
//
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
//
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
//
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
//
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
5
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak
finne kvarandre 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak 1 bli eit par 1 bli eit par 2 bli samde; ha same syn i ei sak 2 bli samde; ha same syn i ei sak //
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil
finne seg sjølv bli klar over kven ein er og kva ein vil bli klar over kven ein er og kva ein vil //
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
kome på; tenkje ut; pønske ut
vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
: vi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko sliktvi hadde ikkje trudd at nokon kunne finne på noko slikt
//
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
finne opp tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
tenkje ut eller lage for første gong
Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
: Johann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunstaJohann Gutenberg fann opp boktrykkjarkunsta
//
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
finne ut bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
bli klar over
ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
: ho fann ut at ho ville skrive bøkerho fann ut at ho ville skrive bøker
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
finne for godt avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
avgjere etter eige skjøn
eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
finne seg til rette tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
tilpasse seg
han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
: han strever med å finne seg til rette i Noreghan strever med å finne seg til rette i Noreg
//
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
finne seg i godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
godta (resignert)
dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
: dette finn eg meg ikkje idette finn eg meg ikkje i
//
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
finne stad hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
hende
hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan
: hendinga fann stad for to år sidanhendinga fann stad for to år sidan

 

Resultat pr. side