Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
finna a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet finna
(av II finne (2)) i botanikk
1 om blad: som har innbyrdes frie småblad på kvar side av ein midtnerve; blokka (1)
1 om blad: som har innbyrdes frie småblad på kvar side av ein midtnerve; blokka (1)
2 i samansetningar: med slike eller så mange finnar som førsteleddet nemner
likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
: likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
2 i samansetningar: med slike eller så mange finnar som førsteleddet nemner
likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
: likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
i botanikk
1 om blad: som har innbyrdes frie småblad på kvar side av ein midtnerve; blokka (1)
1 om blad: som har innbyrdes frie småblad på kvar side av ein midtnerve; blokka (1)
2 i samansetningar: med slike eller så mange finnar som førsteleddet nemner
likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
: likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
2 i samansetningar: med slike eller så mange finnar som førsteleddet nemner
likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
: likefinnalikefinna / parfinnaparfinna / ymsefinnaymsefinna
V finne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet finne
(norrønt finna)
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
: finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
//
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
: finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
//
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
2 vinne (III), oppnå, få (II); kjenne (II)
finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
: finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
2 vinne (III), oppnå, få (II); kjenne (II)
finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
: finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
3 møte, få kontakt med, nå fram til
det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
: det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
//
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak)
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak) //
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
3 møte, få kontakt med, nå fram til
det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
: det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
//
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak)
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak) //
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
4 vite vegen, kome
finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
: finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
4 vite vegen, kome
finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
: finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
5 røyne (II), merke (II)
det skal du få finnedet skal du få finne
: det skal du få finnedet skal du få finne
5 røyne (II), merke (II)
det skal du få finnedet skal du få finne
: det skal du få finnedet skal du få finne
6 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
: finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
//
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut //
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
6 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
: finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
//
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut //
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
7 tykke (II), meine; vurdere
dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
7 tykke (II), meine; vurdere
dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
8
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
8
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
9 refleksivt (jf òg finnast):
//
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg //
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
9 refleksivt (jf òg finnast):
//
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg //
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
: finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
//
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
1 kome over, treffe på, oppdage
finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
: finne ein skattfinne ein skatt / finne (att) noko ein har mistafinne (att) noko ein har mista / funne gods, saker funnegodsfunne gods, saker funnegods / Columbus fann AmerikaColumbus fann Amerika / finne vegen, leiafinne vegen, leia / finne nokon dødfinne nokon død
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
// leite (opp, fram)
finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
: finne seg matfinne seg mat / finne fram skrivesakerfinne fram skrivesaker
//
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
finne i leite fram (noko(n)) leite fram (noko(n))
2 vinne (III), oppnå, få (II); kjenne (II)
finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
: finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
2 vinne (III), oppnå, få (II); kjenne (II)
finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
: finne forma, stilen i idrettfinne forma, stilen i idrett / finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)finne fred, ro, trøyst, nåde, glede (i el. ved noko)
3 møte, få kontakt med, nå fram til
det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
: det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
//
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak)
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak) //
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
3 møte, få kontakt med, nå fram til
det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
: det var deg eg ville finnedet var deg eg ville finne / dei fann kvarandre gjennom brevspaltadei fann kvarandre gjennom brevspalta / finne Gudfinne Gud
//
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak)
finne kvarandre bli samde, ha same syn ( i ei sak) bli samde, ha same syn ( i ei sak) //
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
finne seg sjølv lære å kjenne, bli klar over lære å kjenne, bli klar over
4 vite vegen, kome
finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
: finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
4 vite vegen, kome
finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
: finne heim (att)finne heim (att) / finne fram til folkfinne fram til folk / finne ut (or huset)finne ut (or huset)
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
// i overført tyding:
finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
: finne fram til løysingarfinne fram til løysingar / finne ut av vanskanefinne ut av vanskane
5 røyne (II), merke (II)
det skal du få finnedet skal du få finne
: det skal du få finnedet skal du få finne
5 røyne (II), merke (II)
det skal du få finnedet skal du få finne
: det skal du få finnedet skal du få finne
6 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
: finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
//
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut //
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
6 kome fram til, tenkje ut, utleie
finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
: finne utvegarfinne utvegar / finne (ut) svaret, løysinga, kvadratrotafinne (ut) svaret, løysinga, kvadratrota / finne ut kva som er galefinne ut kva som er gale / G. Bell fann opp telefonenG. Bell fann opp telefonen
//
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut
finne på kome på; tenkje ut; pønske ut kome på; tenkje ut; pønske ut //
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
finne opp tenkje ut el. lage for første gong tenkje ut el. lage for første gong
7 tykke (II), meine; vurdere
dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
7 tykke (II), meine; vurdere
dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
: dette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarlegdette finn eg rimeleg, naturleg, rådeleg, uforsvarleg / finne grunn tilfinne grunn til / finne nokon skyldigfinne nokon skyldig / eg kjem dersom eg finn det for godteg kjem dersom eg finn det for godt
//
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
finne for godt avgjere etter eige skjøn avgjere etter eige skjøn
8
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
8
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
finne åt finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge finnast (4) åt (nokon); laste; spotte; terge
9 refleksivt (jf òg finnast):
//
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg //
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
9 refleksivt (jf òg finnast):
//
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg
finne seg til rette tilpasse seg tilpasse seg //
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)
finne seg i godta (resignert) godta (resignert)

 

Resultat pr. side