Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
III felle verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet felle
(norrønt fella)
1 få til å falle; leggje ned
felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
: felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
1 få til å falle; leggje ned
felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
: felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
2 drepe
felle ein elgfelle ein elg
: felle ein elgfelle ein elg
2 drepe
felle ein elgfelle ein elg
: felle ein elgfelle ein elg
3 få til å gje seg; styrte (2)
felle regjeringafelle regjeringa
: felle regjeringafelle regjeringa
3 få til å gje seg; styrte (2)
felle regjeringafelle regjeringa
: felle regjeringafelle regjeringa
4 i jus: prove eller gjere skuldig
fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
: fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
4 i jus: prove eller gjere skuldig
fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
: fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
5 kunngjere
felle ein domfelle ein dom
: felle ein domfelle ein dom
5 kunngjere
felle ein domfelle ein dom
: felle ein domfelle ein dom
6 la falle (1); sleppe (III)
felle tårerfelle tårer
: felle tårerfelle tårer
6 la falle (1); sleppe (III)
felle tårerfelle tårer
: felle tårerfelle tårer
7 minske (masketalet i) strikketøy, til dømes med å strikke to og to masker saman
felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
: felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
//
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
7 minske (masketalet i) strikketøy, til dømes med å strikke to og to masker saman
felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
: felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
//
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
8 føye (1), tilpasse
felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
: felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
8 føye (1), tilpasse
felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
: felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
9
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
9
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
1 få til å falle; leggje ned
felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
: felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
1 få til å falle; leggje ned
felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
: felle tømmerfelle tømmer / spelaren vart felt i skåringsposisjonspelaren vart felt i skåringsposisjon
2 drepe
felle ein elgfelle ein elg
: felle ein elgfelle ein elg
2 drepe
felle ein elgfelle ein elg
: felle ein elgfelle ein elg
3 få til å gje seg; styrte (2)
felle regjeringafelle regjeringa
: felle regjeringafelle regjeringa
3 få til å gje seg; styrte (2)
felle regjeringafelle regjeringa
: felle regjeringafelle regjeringa
4 i jus: prove eller gjere skuldig
fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
: fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
4 i jus: prove eller gjere skuldig
fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
: fingeravtrykka felte hanfingeravtrykka felte han
5 kunngjere
felle ein domfelle ein dom
: felle ein domfelle ein dom
5 kunngjere
felle ein domfelle ein dom
: felle ein domfelle ein dom
6 la falle (1); sleppe (III)
felle tårerfelle tårer
: felle tårerfelle tårer
6 la falle (1); sleppe (III)
felle tårerfelle tårer
: felle tårerfelle tårer
7 minske (masketalet i) strikketøy, til dømes med å strikke to og to masker saman
felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
: felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
//
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
7 minske (masketalet i) strikketøy, til dømes med å strikke to og to masker saman
felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
: felle fire masker på kvar pinnefelle fire masker på kvar pinne / byrje å felle til halsopningabyrje å felle til halsopninga
//
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
felle av avslutte eit strikketøy avslutte eit strikketøy
8 føye (1), tilpasse
felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
: felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
8 føye (1), tilpasse
felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
: felle saman to trestykkefelle saman to trestykke / felle inn eit beslagfelle inn eit beslag
9
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
9
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
felle ut skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
skilje ut
i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid
: i drikkevatnet kan det fellast ut sølvkloridi drikkevatnet kan det fellast ut sølvklorid

 

Resultat pr. side