Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
Fe symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fe
(forkorting for latin ferrum 'jern') kjemisk symbol for jern kjemisk symbol for jern
I fe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fe
(fransk fée, fra italiensk fata; se fatamorgana) kvinnelig eventyrskikkelse
en god feen god fe / skjønn som en feskjønn som en fe
: en god feen god fe / skjønn som en feskjønn som en fe
kvinnelig eventyrskikkelse
en god feen god fe / skjønn som en feskjønn som en fe
: en god feen god fe / skjønn som en feskjønn som en fe
II fe n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fe
(norrønt )
1 kollektivt: husdyr, krøtter
folk og fefolk og fe / storfestorfe
: folk og fefolk og fe / storfestorfe
1 kollektivt: husdyr, krøtter
folk og fefolk og fe / storfestorfe
: folk og fefolk og fe / storfestorfe
2 tosk
ditt fe!ditt fe!
: ditt fe!ditt fe!
2 tosk
ditt fe!ditt fe!
: ditt fe!ditt fe!
1 kollektivt: husdyr, krøtter
folk og fefolk og fe / storfestorfe
: folk og fefolk og fe / storfestorfe
1 kollektivt: husdyr, krøtter
folk og fefolk og fe / storfestorfe
: folk og fefolk og fe / storfestorfe
2 tosk
ditt fe!ditt fe!
: ditt fe!ditt fe!
2 tosk
ditt fe!ditt fe!
: ditt fe!ditt fe!

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
Fe symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fe
(forkorting for latin ferrum 'jern') symbol i kjemi for grunnstoffet jarn symbol i kjemi for grunnstoffet jarn
I fe f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fe
(gjennom fransk, frå italiensk fata; jamfør fatamorgana) overnaturleg (godhuga og ven) kvinneskapnad
ei god feei god fe
: ei god feei god fe
overnaturleg (godhuga og ven) kvinneskapnad
ei god feei god fe
: ei god feei god fe
II fe n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fe
(norrønt )
1 kollektivt: krøter, husdyr (særleg ku, sau og geit)
gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
: gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
; òg i samansetningar som bufe, småfe, storfe, telemarksfe
1 kollektivt: krøter, husdyr (særleg ku, sau og geit)
gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
: gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
; òg i samansetningar som bufe, småfe, storfe, telemarksfe
2 storfe, kyr
fe og geit og saufe og geit og sau
: fe og geit og saufe og geit og sau
//
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
2 storfe, kyr
fe og geit og saufe og geit og sau
: fe og geit og saufe og geit og sau
//
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
3 tosk, naut
ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
: ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
3 tosk, naut
ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
: ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
4 arkaiserande: eigedom, gods
vinne fe og frægdvinne fe og frægd
: vinne fe og frægdvinne fe og frægd
4 arkaiserande: eigedom, gods
vinne fe og frægdvinne fe og frægd
: vinne fe og frægdvinne fe og frægd
1 kollektivt: krøter, husdyr (særleg ku, sau og geit)
gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
: gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
; òg i samansetningar som bufe, småfe, storfe, telemarksfe
1 kollektivt: krøter, husdyr (særleg ku, sau og geit)
gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
: gjete feetgjete feet / folk og fefolk og fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
// om einskildindivid
vere dum som eit fevere dum som eit fe
: vere dum som eit fevere dum som eit fe
; òg i samansetningar som bufe, småfe, storfe, telemarksfe
2 storfe, kyr
fe og geit og saufe og geit og sau
: fe og geit og saufe og geit og sau
//
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
2 storfe, kyr
fe og geit og saufe og geit og sau
: fe og geit og saufe og geit og sau
//
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
norsk raudt fe den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF den dominerande storferasen i Noreg; forkorta NRF
3 tosk, naut
ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
: ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
3 tosk, naut
ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
: ditt fe!ditt fe! / eg har vore eit fe!eg har vore eit fe!
4 arkaiserande: eigedom, gods
vinne fe og frægdvinne fe og frægd
: vinne fe og frægdvinne fe og frægd
4 arkaiserande: eigedom, gods
vinne fe og frægdvinne fe og frægd
: vinne fe og frægdvinne fe og frægd

 

Resultat pr. side