Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
fast a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fast
(norrønt fastr)
1 ikkje laus; samanhengande; uflytteleg, urørleg, urikkeleg, bunden; jamfør særleg laus 5; fanga; i beit
fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
: fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
1 ikkje laus; samanhengande; uflytteleg, urørleg, urikkeleg, bunden; jamfør særleg laus 5; fanga; i beit
fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
: fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
2 som held forma; hard, kompakt
fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
: fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
//
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma //
fast føde ikkje drikke ikkje drikke
fast føde ikkje drikke ikkje drikke //
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
2 som held forma; hard, kompakt
fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
: fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
//
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma //
fast føde ikkje drikke ikkje drikke
fast føde ikkje drikke ikkje drikke //
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
3 kraftig, stø (III), sikker, resolutt, ubøyeleg
fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
: fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
3 kraftig, stø (III), sikker, resolutt, ubøyeleg
fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
: fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
4 ubrigdeleg, varig; regelbunden, sikker; lovfest, ordna
ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
: ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
4 ubrigdeleg, varig; regelbunden, sikker; lovfest, ordna
ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
: ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
5 i språkvitskap: som ikkje blir oppløyst under bøying
fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
: fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
5 i språkvitskap: som ikkje blir oppløyst under bøying
fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
: fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
6 som adverb: fort (II)
fare fastfare fast
: fare fastfare fast
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
6 som adverb: fort (II)
fare fastfare fast
: fare fastfare fast
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
1 ikkje laus; samanhengande; uflytteleg, urørleg, urikkeleg, bunden; jamfør særleg laus 5; fanga; i beit
fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
: fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
1 ikkje laus; samanhengande; uflytteleg, urørleg, urikkeleg, bunden; jamfør særleg laus 5; fanga; i beit
fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
: fast benk, innbufast benk, innbu / fast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedomfast eigedom jord, hus o.l.; jamfør eigedom / snakke om laust og fast mangt og mykjesnakke om laust og fast mangt og mykje
2 som held forma; hard, kompakt
fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
: fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
//
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma //
fast føde ikkje drikke ikkje drikke
fast føde ikkje drikke ikkje drikke //
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
2 som held forma; hard, kompakt
fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
: fast stoff til skilnad frå væsker og gassarfast stoff til skilnad frå væsker og gassar / grauten vart for fastgrauten vart for fast / fast dekke, grunn, landfast dekke, grunn, land / fast i fiskenfast i fisken / strikke fast med stramme lykkjerstrikke fast med stramme lykkjer
//
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma
i fast form ikkje flytande el. gassforma ikkje flytande el. gassforma //
fast føde ikkje drikke ikkje drikke
fast føde ikkje drikke ikkje drikke //
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
fast i fisken òg overf, som ikkje gjev etter for press òg overf, som ikkje gjev etter for press
3 kraftig, stø (III), sikker, resolutt, ubøyeleg
fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
: fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
3 kraftig, stø (III), sikker, resolutt, ubøyeleg
fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
: fast grep, blikkfast grep, blikk / med fast handmed fast hand / fast svevnfast svevn / fast vilje, tru, overtydingfast vilje, tru, overtyding / tru (fullt og) fast på nokotru (fullt og) fast på noko / vere fast bestemt på, overtydd om nokovere fast bestemt på, overtydd om noko
4 ubrigdeleg, varig; regelbunden, sikker; lovfest, ordna
ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
: ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
4 ubrigdeleg, varig; regelbunden, sikker; lovfest, ordna
ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
: ha faste vanarha faste vanar / ete til faste tiderete til faste tider / faste utgifterfaste utgifter / gå i fast rutegå i fast rute / ha fast følgjeha fast følgje / fast kundefast kunde / fast løn, inntekt, arbeid, bustadfast løn, inntekt, arbeid, bustad / vere fast tilsettvere fast tilsett / fast driftfast drift / faste uttrykkfaste uttrykk / fast regel, takstfast regel, takst / eit fast haldepunkteit fast haldepunkt
5 i språkvitskap: som ikkje blir oppløyst under bøying
fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
: fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
5 i språkvitskap: som ikkje blir oppløyst under bøying
fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
: fast samansetjingfast samansetjing / fast predikativ; sjå I predikativfast predikativ; sjå I predikativ / fast samansett verbfast samansett verb
6 som adverb: fort (II)
fare fastfare fast
: fare fastfare fast
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
6 som adverb: fort (II)
fare fastfare fast
: fare fastfare fast
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
// oftast etter verb:
binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum
: binde, gjere, lime, mure noko fastbinde, gjere, lime, mure noko fast / bite, hengje, suge seg fastbite, hengje, suge seg fast / gå seg fast i fjellet, i eit problemgå seg fast i fjellet, i eit problem / halde seg fast i karmenhalde seg fast i karmen / halde fast på el. ved ei utsegn stå vedhalde fast på el. ved ei utsegn stå ved / setje fast; sjå setje 17setje fast; sjå setje 17 / sitje fast i myra, i eit problemsitje fast i myra, i eit problem / slå fast ei fjøl, ei sanningslå fast ei fjøl, ei sanning / stå fast i gjørmastå fast i gjørma / stå fast på eit reknestykkestå fast på eit reknestykke / dette står fast er eit faktumdette står fast er eit faktum

 

Resultat pr. side