Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
V de prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet de
(de el. ; av latin de)
1 i latinske uttrykk: av, fra
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
1 i latinske uttrykk: av, fra
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
2 i franske uttrykk og navn: fra, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
2 i franske uttrykk og navn: fra, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
1 i latinske uttrykk: av, fra
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
1 i latinske uttrykk: av, fra
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
2 i franske uttrykk og navn: fra, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
2 i franske uttrykk og navn: fra, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
de facto adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet de facto
(de fak´to; av latin factum)
1 i jus: uansett om det eksisterer rettsgrunn eller ikke; til forskjell fra de jure
anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
: anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
1 i jus: uansett om det eksisterer rettsgrunn eller ikke; til forskjell fra de jure
anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
: anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
2 i realiteten, i praksis; faktisk
de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
: de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
2 i realiteten, i praksis; faktisk
de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
: de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
1 i jus: uansett om det eksisterer rettsgrunn eller ikke; til forskjell fra de jure
anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
: anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
1 i jus: uansett om det eksisterer rettsgrunn eller ikke; til forskjell fra de jure
anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
: anerkjenne en stat de factoanerkjenne en stat de facto
2 i realiteten, i praksis; faktisk
de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
: de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
2 i realiteten, i praksis; faktisk
de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
: de som de facto bestemmerde som de facto bestemmer / butikken er de facto nedlagtbutikken er de facto nedlagt
de jure adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet de jure
(av latin de og jus 'rett'; jamfør V de og juss) etter loven; rettslig; til forskjell fra de facto
en de jure anerkjennelseen de jure anerkjennelse
: en de jure anerkjennelseen de jure anerkjennelse
etter loven; rettslig; til forskjell fra de facto
en de jure anerkjennelseen de jure anerkjennelse
: en de jure anerkjennelseen de jure anerkjennelse

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
II de prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet de
(de el. ; av latin de)
1 i latinske uttrykk: av, frå
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
1 i latinske uttrykk: av, frå
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
2 i franske uttrykk og namn: frå, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
2 i franske uttrykk og namn: frå, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
1 i latinske uttrykk: av, frå
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
1 i latinske uttrykk: av, frå
de factode facto / de jurede jure
: de factode facto / de jurede jure
2 i franske uttrykk og namn: frå, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
2 i franske uttrykk og namn: frå, i
eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
: eau de cologneeau de cologne / Tour de FranceTour de France
de facto adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet de facto
(de fak'to; av latin factum)
1 i jus: same om det finst rettsleg grunnlag eller ikkje; til skilnad frå de jure
godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
: godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
1 i jus: same om det finst rettsleg grunnlag eller ikkje; til skilnad frå de jure
godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
: godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
2 i røynda, i praksis; faktisk
dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
: dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
2 i røynda, i praksis; faktisk
dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
: dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
1 i jus: same om det finst rettsleg grunnlag eller ikkje; til skilnad frå de jure
godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
: godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
1 i jus: same om det finst rettsleg grunnlag eller ikkje; til skilnad frå de jure
godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
: godkjenne ein stat de factogodkjenne ein stat de facto
2 i røynda, i praksis; faktisk
dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
: dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
2 i røynda, i praksis; faktisk
dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
: dei som de facto bestemmerdei som de facto bestemmer / butikken er de facto lagd nedbutikken er de facto lagd ned
de jure adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet de jure
(av latin de og jus 'rett'; jamfør II de og II jus) etter lova; rettsleg; til skilnad frå de facto
landet er de jure ein uavhengig statlandet er de jure ein uavhengig stat
: landet er de jure ein uavhengig statlandet er de jure ein uavhengig stat
etter lova; rettsleg; til skilnad frå de facto
landet er de jure ein uavhengig statlandet er de jure ein uavhengig stat
: landet er de jure ein uavhengig statlandet er de jure ein uavhengig stat

 

Resultat pr. side