Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I føre n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet føre
(norrønt fǿri; samanheng med II fare og III føre)
1 tilstand som eit vegdekke eller jordoverflata er i (særleg med snø og med tanke på ferdsel)
hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
: hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
1 tilstand som eit vegdekke eller jordoverflata er i (særleg med snø og med tanke på ferdsel)
hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
: hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
2 (høve til) skyss
få føre over fjordenfå føre over fjorden
: få føre over fjordenfå føre over fjorden
2 (høve til) skyss
få føre over fjordenfå føre over fjorden
: få føre over fjordenfå føre over fjorden
3 huglag, lune (I)
vere i godt førevere i godt føre
: vere i godt førevere i godt føre
3 huglag, lune (I)
vere i godt førevere i godt føre
: vere i godt førevere i godt føre
4 hast
fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
: fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
4 hast
fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
: fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
5 reiskap
eldføreeldføre
: eldføreeldføre
5 reiskap
eldføreeldføre
: eldføreeldføre
6 folkegrein, ætt
folkeførefolkeføre
: folkeførefolkeføre
6 folkegrein, ætt
folkeførefolkeføre
: folkeførefolkeføre
1 tilstand som eit vegdekke eller jordoverflata er i (særleg med snø og med tanke på ferdsel)
hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
: hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
1 tilstand som eit vegdekke eller jordoverflata er i (særleg med snø og med tanke på ferdsel)
hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
: hålkeførehålkeføre / skiføreskiføre / sledeføresledeføre / snøføresnøføre / (køyre på) sommarføre, vinterføre(køyre på) sommarføre, vinterføre / det er godt, dårleg føre på vegen, i løypadet er godt, dårleg føre på vegen, i løypa
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
// godt snøføre
no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
: no er det føreno er det føre / føret har reistføret har reist
2 (høve til) skyss
få føre over fjordenfå føre over fjorden
: få føre over fjordenfå føre over fjorden
2 (høve til) skyss
få føre over fjordenfå føre over fjorden
: få føre over fjordenfå føre over fjorden
3 huglag, lune (I)
vere i godt førevere i godt føre
: vere i godt førevere i godt føre
3 huglag, lune (I)
vere i godt førevere i godt føre
: vere i godt førevere i godt føre
4 hast
fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
: fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
4 hast
fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
: fare i eit (fælt) førefare i eit (fælt) føre
5 reiskap
eldføreeldføre
: eldføreeldføre
5 reiskap
eldføreeldføre
: eldføreeldføre
6 folkegrein, ætt
folkeførefolkeføre
: folkeførefolkeføre
6 folkegrein, ætt
folkeførefolkeføre
: folkeførefolkeføre
II føre prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet føre
(norrønt fyrir)
1 lenger framme enn; fram(an)for
gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
: gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
1 lenger framme enn; fram(an)for
gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
: gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
2 på framsida av; andsynes, fram(an)for, for (VI, særleg 1)
halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
: halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
//
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko)
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko) //
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for //
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
2 på framsida av; andsynes, fram(an)for, for (VI, særleg 1)
halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
: halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
//
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko)
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko) //
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for //
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
3 tidlegare enn, før (II,1)
føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
: føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
3 tidlegare enn, før (II,1)
føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
: føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
1 lenger framme enn; fram(an)for
gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
: gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
1 lenger framme enn; fram(an)for
gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
: gå føre eingå føre ein / ho føre og eg etterho føre og eg etter / falle med hovudet førefalle med hovudet føre / "a" står el. kjem føre "b""a" står el. kjem føre "b" / gå føre med eit godt eksempelgå føre med eit godt eksempel / gjere, seie noko føre som mønster el. instruksjongjere, seie noko føre som mønster el. instruksjon
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
// framfor (2)
velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
: velje, rangere noko føre noko annavelje, rangere noko føre noko anna / helsa føre althelsa føre alt
2 på framsida av; andsynes, fram(an)for, for (VI, særleg 1)
halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
: halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
//
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko)
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko) //
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for //
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
2 på framsida av; andsynes, fram(an)for, for (VI, særleg 1)
halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
: halde føre nasenhalde føre nasen / føre døraføre døra / ha føre seg drive med (eit arbeid)ha føre seg drive med (eit arbeid) / ta føre seg (ei sak) handsameta føre seg (ei sak) handsame / saka er føre til handsaming, oppesaka er føre til handsaming, oppe / det ligg føre opplysningar, prov er til stades, finstdet ligg føre opplysningar, prov er til stades, finst / bere, kome føre ein kome ein i hugenbere, kome føre ein kome ein i hugen / berast, falle, kome føre by seg, finnastberast, falle, kome føre by seg, finnast / bli el. kome (ut) føre (noko) kome ut forbli el. kome (ut) føre (noko) kome ut for / kjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sonderekjenne, sjå, høyre seg føre røkje etter, sondere / det er lite, minst føre det er lett(ast)det er lite, minst føre det er lett(ast) / vere føre seg for seg ; sjå VI for 7vere føre seg for seg ; sjå VI for 7 / vere fri føre nokovere fri føre noko / gråte føre nokogråte føre noko
//
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko)
ta seg føre gå i gang med (noko) gå i gang med (noko) //
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for
setje seg føre bestemme seg for bestemme seg for //
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
gjere seg mykje føre (med noko) vere omhugsam, grundig vere omhugsam, grundig
3 tidlegare enn, før (II,1)
føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
: føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
3 tidlegare enn, før (II,1)
føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
: føre middag, jul, helga, mi tidføre middag, jul, helga, mi tid / kome føre ein, føre tidakome føre ein, føre tida / føre 1. juliføre 1. juli / år 31 føre Kristusår 31 føre Kristus
III føre v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet føre
(norrøntfǿra, opphavleg 'få til å fare')
1 flytte, frakte, ha med (seg)
båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
: båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
// refleksivt:
// refleksivt:
//
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
1 flytte, frakte, ha med (seg)
båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
: båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
// refleksivt:
// refleksivt:
//
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
2 vere utstyrt med
skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
: skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
2 vere utstyrt med
skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
: skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
3 leie, drive, styre (i ei viss lei)
føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
: føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
3 leie, drive, styre (i ei viss lei)
føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
: føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
4 stå i brodden for, leie, styre
føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
: føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
4 stå i brodden for, leie, styre
føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
: føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
5 halde, drive (på med)
føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
: føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
5 halde, drive (på med)
føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
: føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
6 stå for, passe; skrive
føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
: føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
6 stå for, passe; skrive
føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
: føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
7 i uttrykk med partikkel
//
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande //
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
//
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.)
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) //
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille //
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad)
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad) //
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer)
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer) //
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel)
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel) //
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
7 i uttrykk med partikkel
//
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande //
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
//
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.)
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) //
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille //
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad)
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad) //
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer)
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer) //
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel)
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel) //
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
1 flytte, frakte, ha med (seg)
båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
: båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
// refleksivt:
// refleksivt:
//
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
1 flytte, frakte, ha med (seg)
båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
: båten fører folk og godsbåten fører folk og gods / kva har du å føre? av ting el. meldingarkva har du å føre? av ting el. meldingar / føre falske rykteføre falske rykte / føre grunnar for nokoføre grunnar for noko / føre vitne for rettenføre vitne for retten / føre nokon til gravaføre nokon til grava / føre over mannskap til ei anna avdeling overføreføre over mannskap til ei anna avdeling overføre / føre sorg, skam over nokonføre sorg, skam over nokon / føre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i segføre med seg, etter seg òg: ha som følgje, bere i seg
// refleksivt:
// refleksivt:
//
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
føre seg te seg, fare fram (fint, grasiøst) te seg, fare fram (fint, grasiøst)
2 vere utstyrt med
skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
: skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
2 vere utstyrt med
skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
: skipet fører lanterne, segl, norsk flaggskipet fører lanterne, segl, norsk flagg
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
// ha å selje
forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
: forretninga fører ikkje denne varaforretninga fører ikkje denne vara / føre noko i handelenføre noko i handelen
3 leie, drive, styre (i ei viss lei)
føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
: føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
3 leie, drive, styre (i ei viss lei)
føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
: føre buskapen på beiteføre buskapen på beite / føre ei dame til bordsføre ei dame til bords / han fører er den leiande i pardanshan fører er den leiande i pardans / føre ein bortføre ein bort / føre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freistingføre (nokon) vill, på avvegar, bak lyset, i ulykke, i fare, i freisting / føre elevar fram el. opp til eksamenføre elevar fram el. opp til eksamen
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
// om veg, gang, arbeid: leie (III), gå (I)
alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
: alle vegar fører til Romalle vegar fører til Rom / budsjettet vil føre til auka prispressbudsjettet vil føre til auka prispress / det vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tiddet vil føre for langt å ... ta for stor plass el. for lang tid / dette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultatdette fører (ikkje) fram leier (ikkje) til noko resultat
4 stå i brodden for, leie, styre
føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
: føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
4 stå i brodden for, leie, styre
føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
: føre ein hærføre ein hær / føre motorvogn, skip køyreføre motorvogn, skip køyre / føre ordetføre ordet
5 halde, drive (på med)
føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
: føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
5 halde, drive (på med)
føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
: føre krigføre krig / føre ein aggressiv politikkføre ein aggressiv politikk / føre sakføre sak / føre tingingar, samtalerføre tingingar, samtaler / føre eit flott husføre eit flott hus / føre eit sorglaust liv, tilværeføre eit sorglaust liv, tilvære
6 stå for, passe; skrive
føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
: føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
6 stå for, passe; skrive
føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
: føre tilsyn med nokoføre tilsyn med noko / føre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanseføre bøker, protokoll, rekneskap, statistikk, korrespondanse / føre innskot på kontoenføre innskot på kontoen / føre noko inn i bokaføre noko inn i boka / føre opp namnaføre opp namna / føre på nye namnføre på nye namn / føre i pennen forme (utsegn) skriftlegføre i pennen forme (utsegn) skriftleg / føre à jour rekneskapen ajourføreføre à jour rekneskapen ajourføre
7 i uttrykk med partikkel
//
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande //
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
//
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.)
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) //
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille //
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad)
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad) //
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer)
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer) //
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel)
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel) //
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
7 i uttrykk med partikkel
//
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande
føre an gå i brodden; jamfør førande gå i brodden; jamfør førande //
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
føre fram kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
kome i mål med, lykkast; setje fram (krav, skulding), kome med, reise; jamfør II framføre
omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
: omlegginga førte framomlegginga førte fram / dei førte fram klagemålet sittdei førte fram klagemålet sitt
//
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.)
føre inn importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) importere (varer); ta i bruk, gjere kjend (reglar, skikkar o.l.) //
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille
føre ned sleppe ned, spille sleppe ned, spille //
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad)
føre opp byggje (eit hus, ein bygnad) byggje (eit hus, ein bygnad) //
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer)
føre ut eksportere (varer) eksportere (varer) //
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel)
føre fram spele, syne fram, framføre (eit skodespel) spele, syne fram, framføre (eit skodespel) //
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat
føre til valde (noko), ha som følgje el. resultat valde (noko), ha som følgje el. resultat

 

Resultat pr. side