Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I får m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet får
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet får
(norrønt for) fure (I)
plogfårplogfår
: plogfårplogfår
fure (I)
plogfårplogfår
: plogfårplogfår
II får n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet får
(norrønt fær) litt. sau
skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I)
: skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I)
//
familiens sorte får være det familiemedlemmet som bringer skam over familien være det familiemedlemmet som bringer skam over familien
familiens sorte får være det familiemedlemmet som bringer skam over familien være det familiemedlemmet som bringer skam over familien
litt. sau
skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I)
: skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I)
//
familiens sorte får være det familiemedlemmet som bringer skam over familien være det familiemedlemmet som bringer skam over familien
familiens sorte får være det familiemedlemmet som bringer skam over familien være det familiemedlemmet som bringer skam over familien

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'får' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
  
(får) 
     
     
II verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet få
(norrønt )
1 ta imot, bli gjeven, (oppnå å) skaffe seg; kome til å ha
få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
: få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
1 ta imot, bli gjeven, (oppnå å) skaffe seg; kome til å ha
få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
: få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
2 oppnå lov til å
får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
: får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
2 oppnå lov til å
får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
: får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
3 kome til å
vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
: vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
3 kome til å
vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
: vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
4 greie å gjere, ordne, flytte, fullføre eller liknande; lykkast med, oppnå; presse (II), påverke; ha (II,5)
få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
: få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
4 greie å gjere, ordne, flytte, fullføre eller liknande; lykkast med, oppnå; presse (II), påverke; ha (II,5)
få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
: få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
5 vere nøydd til å; måtte, burde
han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
: han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
5 vere nøydd til å; måtte, burde
han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
: han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
6 i faste uttrykk
//
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …)
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) //
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko)
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) //
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig //
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
//
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med //
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
6 i faste uttrykk
//
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …)
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) //
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko)
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) //
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig //
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
//
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med //
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
1 ta imot, bli gjeven, (oppnå å) skaffe seg; kome til å ha
få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
: få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
1 ta imot, bli gjeven, (oppnå å) skaffe seg; kome til å ha
få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
: få gåver, pengarfå gåver, pengar / få ein arvfå ein arv / få brevfå brev / (seg) bil, jobb(seg) bil, jobb / denne skal du få dvs utan å betaledenne skal du få dvs utan å betale / ein får ikkje noko gratisein får ikkje noko gratis / (la meg) få att lua mi!(la meg) få att lua mi! / få tenner, frekner, mage bli utstyrt medfå tenner, frekner, mage bli utstyrt med / få barnfå barn / få nokon (til ekte) bli gift medfå nokon (til ekte) bli gift med / dei fekk kvarandre vart giftedei fekk kvarandre vart gifte / (seg) ein tur(seg) ein tur / (seg) utdanning(seg) utdanning / få ein idéfå ein idé / få melding om møtetfå melding om møtet / få svarfå svar / få hjelpfå hjelp / få lov, høve, sjanse til nokofå lov, høve, sjanse til noko / få tid til hobbyarfå tid til hobbyar / få bruk for knivfå bruk for kniv / få god rådfå god råd / få tilbod om reisefå tilbod om reise / få oppdragetfå oppdraget / få i oppgåve, oppdrag å gjere nokofå i oppgåve, oppdrag å gjere noko / få det godt, lett, heitt, stridtfå det godt, lett, heitt, stridt / få det som ein vilfå det som ein vil / få det med å naskefå det med å naske / ho fekk det med slik feberho fekk det med slik feber / få lyst, smak på noko byrje å hafå lyst, smak på noko byrje å ha / få æra, skulda for nokofå æra, skulda for noko
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// oppnå med ei viss verksemd
få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
: få smør når ein kjernarfå smør når ein kjernar / få fiskfå fisk
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
// bli utsett for
få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
: få vondtfå vondt / få influensafå influensa / få rifter, flekkerfå rifter, flekker / få i seg giftfå i seg gift / få på seg lortfå på seg lort / få ballen i hovudetfå ballen i hovudet / få straff, julingfå straff, juling / du skal få! dvs straff e ldu skal få! dvs straff e l / no har eg fått nok (av dette)no har eg fått nok (av dette)
2 oppnå lov til å
får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
: får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
2 oppnå lov til å
får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
: får eg kome?får eg kome? / få sjå!få sjå! / eg får ikkje for fareg får ikkje for far
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
// vere forunnt (å)
(vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
: (vere i) fred(vere i) fred / om vi får leveom vi får leve
3 kome til å
vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
: vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
3 kome til å
vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
: vi får sjå (korleis det går)vi får sjå (korleis det går)
4 greie å gjere, ordne, flytte, fullføre eller liknande; lykkast med, oppnå; presse (II), påverke; ha (II,5)
få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
: få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
4 greie å gjere, ordne, flytte, fullføre eller liknande; lykkast med, oppnå; presse (II), påverke; ha (II,5)
få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
: få noko(n) vekk, bort, unna, ut, av gardefå noko(n) vekk, bort, unna, ut, av garde / få opp døra, augafå opp døra, auga / få med (seg) altfå med (seg) alt / ikkje få fram eit ordikkje få fram eit ord / få på seg kledefå på seg klede / få ned matenfå ned maten / få inn eit slagfå inn eit slag / få ut flisafå ut flisa / få ut avisafå ut avisa / få i seg grautenfå i seg grauten / enn å få seg til å seie slikt!enn å få seg til å seie slikt! / kor det får seg til lell lagar seg (uheldig) tilkor det får seg til lell lagar seg (uheldig) til / få i standfå i stand / få orden, greie på nokofå orden, greie på noko / få liv i nokonfå liv i nokon / få fatt, tak i nokofå fatt, tak i noko / få bukt med vanskanefå bukt med vanskane / få has på fiendenfå has på fienden / få laus steinenfå laus steinen / få noko ferdigfå noko ferdig
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
// føre perfektum partisipp:
han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
: han fekk berga seg, fekk kasta seg avhan fekk berga seg, fekk kasta seg av / få gjort mykjefå gjort mykje / få sendt brevetfå sendt brevet / få ønsket oppfyltfå ønsket oppfylt / få øydelagt kledafå øydelagt kleda
5 vere nøydd til å; måtte, burde
han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
: han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
5 vere nøydd til å; måtte, burde
han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
: han fekk pent ventehan fekk pent vente / du får ta den støytendu får ta den støyten / no får du (til å) roe degno får du (til å) roe deg
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
// i veikare tyding: måtte, (vel) kunne, vilje
vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
: vi får vel gåvi får vel gå / du får helsedu får helse / de får ha detde får ha det / vi får vone det går bravi får vone det går bra / da får det (heller) vereda får det (heller) vere
6 i faste uttrykk
//
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …)
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) //
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko)
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) //
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig //
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
//
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med //
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
6 i faste uttrykk
//
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …)
få for seg tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) tenkje den tanken (at ….), innbille seg (at …) //
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko)
få frå hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) hindre, telje (nokon) frå (å gjere noko) //
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig
få noko på prove (nokon) skyldig prove (nokon) skyldig //
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
få til greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
greie å støre, overtelje (nokon) (til å gjere noko); lykkast med; greie å lage; råke til
får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
: får du til reknestykka?får du til reknestykka? / eg fekk til å skjere megeg fekk til å skjere meg
//
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med
få å gjere med kome til å ha hopehav med kome til å ha hopehav med //
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
ikkje å få (om vare) kan ikkje skaffast (om vare) kan ikkje skaffast
  
(får) 
     
     
III verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet få
(norrønt 'måle, pryde')
1 bleike (II)
få lakenet i solafå lakenet i sola
: få lakenet i solafå lakenet i sola
1 bleike (II)
få lakenet i solafå lakenet i sola
: få lakenet i solafå lakenet i sola
2 bløyte og løyse opp; røyte (III,1)
få hamp, bastfå hamp, bast
: få hamp, bastfå hamp, bast
2 bløyte og løyse opp; røyte (III,1)
få hamp, bastfå hamp, bast
: få hamp, bastfå hamp, bast
1 bleike (II)
få lakenet i solafå lakenet i sola
: få lakenet i solafå lakenet i sola
1 bleike (II)
få lakenet i solafå lakenet i sola
: få lakenet i solafå lakenet i sola
2 bløyte og løyse opp; røyte (III,1)
få hamp, bastfå hamp, bast
: få hamp, bastfå hamp, bast
2 bløyte og løyse opp; røyte (III,1)
få hamp, bastfå hamp, bast
: få hamp, bastfå hamp, bast

 

Resultat pr. side