Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
estimere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet estimere
(gjennom fransk, fra latin aestimare 'vurdere')
1 verdsette, bry seg om
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
1 verdsette, bry seg om
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
2 anslå, vurdere (særlig i tall)
overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
: overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
2 anslå, vurdere (særlig i tall)
overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
: overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
1 verdsette, bry seg om
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
1 verdsette, bry seg om
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke / faget er lite estimertfaget er lite estimert
2 anslå, vurdere (særlig i tall)
overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
: overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
2 anslå, vurdere (særlig i tall)
overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder
: overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skattoverskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt / det samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarderdet samlede antall mennesker som har levd, estimeres til 70 milliarder

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
estimere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet estimere
(gjennom fransk, frå latin 'vurdere')
1 verdsetje; vørde, akte, bry seg om
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
1 verdsetje; vørde, akte, bry seg om
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
2 rekne ut til, vurdere (i tal)
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
2 rekne ut til, vurdere (i tal)
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
1 verdsetje; vørde, akte, bry seg om
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
1 verdsetje; vørde, akte, bry seg om
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
2 rekne ut til, vurdere (i tal)
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
2 rekne ut til, vurdere (i tal)
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land

 

Resultat pr. side