Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
estimere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet estimere
(gjennom fransk, fra latin aestimare 'vurdere')
1 beregne sannsynlig mengde eller størrelse; gjøre vurdering eller antakelse om framtiden; anslå (2)
overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
: overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
1 beregne sannsynlig mengde eller størrelse; gjøre vurdering eller antakelse om framtiden; anslå (2)
overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
: overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
2 bry seg om; verdsette (2), akte (3)
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
2 bry seg om; verdsette (2), akte (3)
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
1 beregne sannsynlig mengde eller størrelse; gjøre vurdering eller antakelse om framtiden; anslå (2)
overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
: overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
1 beregne sannsynlig mengde eller størrelse; gjøre vurdering eller antakelse om framtiden; anslå (2)
overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
: overskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroneroverskuddet blir estimert til 1,22 milliarder kroner / det er vanskelig å estimere framtidige inntekterdet er vanskelig å estimere framtidige inntekter / de estimerer at tiltakene vil redusere kostnadenede estimerer at tiltakene vil redusere kostnadene
2 bry seg om; verdsette (2), akte (3)
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
2 bry seg om; verdsette (2), akte (3)
hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke
: hun estimerte meg ikkehun estimerte meg ikke

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
estimere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet estimere
(gjennom fransk, frå latin aestimare 'vurdere')
1 rekne ut sannsynleg mengd eller storleik; gjere vurdering om framtida
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
1 rekne ut sannsynleg mengd eller storleik; gjere vurdering om framtida
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
2 bry seg om; verdsetje, akte (3)
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
2 bry seg om; verdsetje, akte (3)
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
1 rekne ut sannsynleg mengd eller storleik; gjere vurdering om framtida
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
1 rekne ut sannsynleg mengd eller storleik; gjere vurdering om framtida
estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
: estimere folkemengda i eit landestimere folkemengda i eit land / utsleppet er estimert til om lag 1,8 kiloutsleppet er estimert til om lag 1,8 kilo / dei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framoverdei estimerer at landet kan få stor arbeidsløyse i tida framover
2 bry seg om; verdsetje, akte (3)
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert
2 bry seg om; verdsetje, akte (3)
faget er lite estimertfaget er lite estimert
: faget er lite estimertfaget er lite estimert

 

Resultat pr. side