Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'essa' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
ess  
(essa) 
II ess n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ess
(lavtysk es, fra latinas, romersk myntenhet)
1 ener i kortspill
hjerteresshjerteress
: hjerteresshjerteress
1 ener i kortspill
hjerteresshjerteress
: hjerteresshjerteress
2 om person: stjerne, ener
essene på lagetessene på laget
: essene på lagetessene på laget
2 om person: stjerne, ener
essene på lagetessene på laget
: essene på lagetessene på laget
1 ener i kortspill
hjerteresshjerteress
: hjerteresshjerteress
1 ener i kortspill
hjerteresshjerteress
: hjerteresshjerteress
2 om person: stjerne, ener
essene på lagetessene på laget
: essene på lagetessene på laget
2 om person: stjerne, ener
essene på lagetessene på laget
: essene på lagetessene på laget

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'essa' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
ess  
(essa) 
III ess n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ess
(lågtysk es, frå latin as romersk mynteining)
1 spelkort med toppverdien 14 (eller i særskilde tilfelle med lågaste verdi 1)
sparess el. spar esssparess el. spar ess
: sparess el. spar esssparess el. spar ess
1 spelkort med toppverdien 14 (eller i særskilde tilfelle med lågaste verdi 1)
sparess el. spar esssparess el. spar ess
: sparess el. spar esssparess el. spar ess
2 gjævaste person, stjerne (4), einar (4)
essa på lagetessa på laget
: essa på lagetessa på laget
2 gjævaste person, stjerne (4), einar (4)
essa på lagetessa på laget
: essa på lagetessa på laget
1 spelkort med toppverdien 14 (eller i særskilde tilfelle med lågaste verdi 1)
sparess el. spar esssparess el. spar ess
: sparess el. spar esssparess el. spar ess
1 spelkort med toppverdien 14 (eller i særskilde tilfelle med lågaste verdi 1)
sparess el. spar esssparess el. spar ess
: sparess el. spar esssparess el. spar ess
2 gjævaste person, stjerne (4), einar (4)
essa på lagetessa på laget
: essa på lagetessa på laget
2 gjævaste person, stjerne (4), einar (4)
essa på lagetessa på laget
: essa på lagetessa på laget
ess  
(essa ) 
     
IV ess n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ess
(lågtysk, latin esse 'tilstand') i uttrykk
(vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform(vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform
: (vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform(vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform
i uttrykk
(vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform(vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform
: (vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform(vere) i sitt ess i godlag, godt opplagd, i storform
esse  
(essa) 
     
     
esse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet esse
(dansk, tysk opphavleg 'eldstad'; samanheng med oske) avl (II) i smie avl (II) i smie

 

Resultat pr. side