Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
erkjenne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet erkjenne
(fra tysk)
1 i filosofi: få mer eller mindre sikker viten om
erkjenne verdenerkjenne verden
: erkjenne verdenerkjenne verden
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
1 i filosofi: få mer eller mindre sikker viten om
erkjenne verdenerkjenne verden
: erkjenne verdenerkjenne verden
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
2 bli klar over, innrømme
erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
: erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
2 bli klar over, innrømme
erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
: erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
3 bekrefte skriftlig at en har mottatt noe
3 bekrefte skriftlig at en har mottatt noe
1 i filosofi: få mer eller mindre sikker viten om
erkjenne verdenerkjenne verden
: erkjenne verdenerkjenne verden
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
1 i filosofi: få mer eller mindre sikker viten om
erkjenne verdenerkjenne verden
: erkjenne verdenerkjenne verden
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
// oppfatte noe som det er
erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
: erkjenne de faktiske forholdeneerkjenne de faktiske forholdene / erkjenne sin situasjonerkjenne sin situasjon
2 bli klar over, innrømme
erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
: erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
2 bli klar over, innrømme
erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
: erkjenne nødvendigheten av noeerkjenne nødvendigheten av noe / erkjenne sitt ansvarerkjenne sitt ansvar
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
// refleksivt:
erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
: erkjenne seg skyldigerkjenne seg skyldig
3 bekrefte skriftlig at en har mottatt noe
3 bekrefte skriftlig at en har mottatt noe

 

Resultat pr. side