Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I enda a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet enda
(svensk; av I ein) einast (I)
kvar enda dagkvar enda dag
: kvar enda dagkvar enda dag
einast (I)
kvar enda dagkvar enda dag
: kvar enda dagkvar enda dag
II enda adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet enda
(av I ende)
1 over ende, i koll
dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
: dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
1 over ende, i koll
dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
: dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
2 ende (III), rakt
stå enda oppstå enda opp
: stå enda oppstå enda opp
2 ende (III), rakt
stå enda oppstå enda opp
: stå enda oppstå enda opp
1 over ende, i koll
dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
: dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
1 over ende, i koll
dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
: dette, reise, stupe endadette, reise, stupe enda
2 ende (III), rakt
stå enda oppstå enda opp
: stå enda oppstå enda opp
2 ende (III), rakt
stå enda oppstå enda opp
: stå enda oppstå enda opp
III enda adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet enda
; el. endå adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet endå
(norrønt enn þá og en þó, jamfør òg, norrønt enda konjunksjon; av I enn og I da)
1 tidsadv: enno (1), framleis, om fortida og notida:
han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
: han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
1 tidsadv: enno (1), framleis, om fortida og notida:
han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
: han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
2 i tillegg, meir, dessutan, til; brukt ved talord og ubundne pronomen:
endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
: endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
2 i tillegg, meir, dessutan, til; brukt ved talord og ubundne pronomen:
endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
: endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
3 endåtil, jamvel
det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
: det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
3 endåtil, jamvel
det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
: det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
4 likevel, trass i alt, alt i alt
tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
: tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
4 likevel, trass i alt, alt i alt
tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
: tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
5 så(3,1,2,4), enn (I,4)
kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
: kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
5 så(3,1,2,4), enn (I,4)
kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
: kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
6 alltids, fulla, (da) endeleg; sanneleg
han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
: han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
6 alltids, fulla, (da) endeleg; sanneleg
han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
: han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
7 berre (III)
hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
: hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
7 berre (III)
hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
: hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
8 vedgåingskonjunksjon: trass i at, sjølv (om)
han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
: han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
//
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
8 vedgåingskonjunksjon: trass i at, sjølv (om)
han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
: han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
//
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
1 tidsadv: enno (1), framleis, om fortida og notida:
han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
: han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
1 tidsadv: enno (1), framleis, om fortida og notida:
han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
: han var endå ung på den tidahan var endå ung på den tida / dei var endå ikkje giftedei var endå ikkje gifte / ho bur heime hos foreldra endåho bur heime hos foreldra endå
2 i tillegg, meir, dessutan, til; brukt ved talord og ubundne pronomen:
endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
: endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
2 i tillegg, meir, dessutan, til; brukt ved talord og ubundne pronomen:
endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
: endå ein gongendå ein gong / det kjem endå femdet kjem endå fem / du og eg og fleire endådu og eg og fleire endå / eg må ha endå nokre spikrareg må ha endå nokre spikrar
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
// brukt ved komparativ:
endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
: endå større, fleire, meir, betreendå større, fleire, meir, betre / dit og lenger endådit og lenger endå
3 endåtil, jamvel
det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
: det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
3 endåtil, jamvel
det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
: det var endå ein sundagdet var endå ein sundag
4 likevel, trass i alt, alt i alt
tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
: tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
4 likevel, trass i alt, alt i alt
tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
: tankefull, men endå fjågtankefull, men endå fjåg / endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)endå kan det skje (sjølv om ein passar seg)
5 så(3,1,2,4), enn (I,4)
kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
: kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
5 så(3,1,2,4), enn (I,4)
kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
: kor vi endå slit, går det dårlegkor vi endå slit, går det dårleg / om det endå er ille, kunne det ha vore verreom det endå er ille, kunne det ha vore verre
6 alltids, fulla, (da) endeleg; sanneleg
han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
: han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
6 alltids, fulla, (da) endeleg; sanneleg
han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
: han har da endå pengar nokhan har da endå pengar nok / det var (da) endå godt eit hell i uhelletdet var (da) endå godt eit hell i uhellet
7 berre (III)
hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
: hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
7 berre (III)
hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
: hadde det endå vore grunn til dethadde det endå vore grunn til det
8 vedgåingskonjunksjon: trass i at, sjølv (om)
han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
: han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
//
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
8 vedgåingskonjunksjon: trass i at, sjølv (om)
han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
: han er sterk endå han er litenhan er sterk endå han er liten
//
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
endå om vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
vedgåingskonjunksjon: jamvel om, sjølv om (II)
endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
: endå om det var slik, ville det gå galeendå om det var slik, ville det gå gale
IV ende v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ende
(norrønt enda; av I ende)
1 fullføre, avslutte; gjere slutt på
//
ende sine dagar døy døy
ende sine dagar døy døy
1 fullføre, avslutte; gjere slutt på
//
ende sine dagar døy døy
ende sine dagar døy døy
2 ta ende, slutte
krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
: krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
//
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
2 ta ende, slutte
krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
: krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
//
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
1 fullføre, avslutte; gjere slutt på
//
ende sine dagar døy døy
ende sine dagar døy døy
1 fullføre, avslutte; gjere slutt på
//
ende sine dagar døy døy
ende sine dagar døy døy
2 ta ende, slutte
krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
: krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
//
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
2 ta ende, slutte
krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
: krigen enda i 1945krigen enda i 1945 / møtet enda i kaosmøtet enda i kaos / filmen enda godtfilmen enda godt / ordet endar på "-t"ordet endar på "-t" / han enda som biskop vart til slutthan enda som biskop vart til slutt
//
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat
ende opp med få som endeleg resultat få som endeleg resultat

 

Resultat pr. side