Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
plass m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet plass
(norrønt plaz, gjennom lavtysk, fra latin platea 'åpen plass, gate')
1 flatt, åpent areal brukt til et spesielt formål
idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
: idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
1 flatt, åpent areal brukt til et spesielt formål
idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
: idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
2 sted, lokalitet
komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
: komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
2 sted, lokalitet
komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
: komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
3 husmannsplass
3 husmannsplass
4 rom (II)
ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
: ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
4 rom (II)
ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
: ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
5 sted, rom som tenkes utfylt med eller opptatt av noe, sitteplass, sete
bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
: bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
//
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme //
sette en på plass irettesette en irettesette en
sette en på plass irettesette en irettesette en
5 sted, rom som tenkes utfylt med eller opptatt av noe, sitteplass, sete
bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
: bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
//
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme //
sette en på plass irettesette en irettesette en
sette en på plass irettesette en irettesette en
6 stilling, posisjon
ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
: ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
6 stilling, posisjon
ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
: ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
7 stilling, post (II,3)
få, søke plassfå, søke plass
: få, søke plassfå, søke plass
7 stilling, post (II,3)
få, søke plassfå, søke plass
: få, søke plassfå, søke plass
1 flatt, åpent areal brukt til et spesielt formål
idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
: idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
1 flatt, åpent areal brukt til et spesielt formål
idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
: idrettsplass, flyplass, ekserserplassidrettsplass, flyplass, ekserserplass / det var mange plasser og torg i byendet var mange plasser og torg i byen
2 sted, lokalitet
komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
: komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
2 sted, lokalitet
komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
: komme til en ny plasskomme til en ny plass / handelsplass, fiskeplasshandelsplass, fiskeplass / skaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksessskaffe seg en plass i solen gjøre karriere, suksess
3 husmannsplass
3 husmannsplass
4 rom (II)
ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
: ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
4 rom (II)
ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
: ha god plassha god plass / nå er det ikke plass til flerenå er det ikke plass til flere / gi plass for avstigning!gi plass for avstigning!
5 sted, rom som tenkes utfylt med eller opptatt av noe, sitteplass, sete
bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
: bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
//
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme //
sette en på plass irettesette en irettesette en
sette en på plass irettesette en irettesette en
5 sted, rom som tenkes utfylt med eller opptatt av noe, sitteplass, sete
bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
: bussen var fylt til siste plassbussen var fylt til siste plass / det var bare noen få plasser ledige da forestillingen begyntedet var bare noen få plasser ledige da forestillingen begynte / plass på aldershjemmetplass på aldershjemmet / ha fast plass på lagetha fast plass på laget / det er på sin plass er berettigetdet er på sin plass er berettiget / sette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig ersette tingene på plass gjøre det klart hvordan noe virkelig er / brikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammenbrikkene faller på plass en får full oversikt, en forstår hvordan noe henger sammen
//
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme
være på plass være der en skal være, der en hører hjemme være der en skal være, der en hører hjemme //
sette en på plass irettesette en irettesette en
sette en på plass irettesette en irettesette en
6 stilling, posisjon
ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
: ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
6 stilling, posisjon
ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
: ha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthetha en framskutt plass i partiet, i folks bevissthet
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
// rang (I), grad (I,2)
komme på andre plasskomme på andre plass
: komme på andre plasskomme på andre plass
7 stilling, post (II,3)
få, søke plassfå, søke plass
: få, søke plassfå, søke plass
7 stilling, post (II,3)
få, søke plassfå, søke plass
: få, søke plassfå, søke plass

 

Resultat pr. side