Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'eleven' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
elev  
(eleven) 
elev m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elev
(fra fransk av élever 'oppdra')
1 person som får undervisning
skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
: skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
1 person som får undervisning
skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
: skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
2 disippel
en elev av Picassoen elev av Picasso
: en elev av Picassoen elev av Picasso
2 disippel
en elev av Picassoen elev av Picasso
: en elev av Picassoen elev av Picasso
1 person som får undervisning
skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
: skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
1 person som får undervisning
skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
: skoleelevskoleelev / antall elever i grunnskolen går nedantall elever i grunnskolen går ned / lærere og eleverlærere og elever / en oppvakt, pliktoppfyllende eleven oppvakt, pliktoppfyllende elev
2 disippel
en elev av Picassoen elev av Picasso
: en elev av Picassoen elev av Picasso
2 disippel
en elev av Picassoen elev av Picasso
: en elev av Picassoen elev av Picasso

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'eleven' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
elev  
(eleven) 
elev m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elev
(fransk élève av élever 'heve, oppsede') person som får undervisning; disippel
skuleelevskuleelev / lærarar og elevarlærarar og elevar / ein elev av Picassoein elev av Picasso
: skuleelevskuleelev / lærarar og elevarlærarar og elevar / ein elev av Picassoein elev av Picasso
person som får undervisning; disippel
skuleelevskuleelev / lærarar og elevarlærarar og elevar / ein elev av Picassoein elev av Picasso
: skuleelevskuleelev / lærarar og elevarlærarar og elevar / ein elev av Picassoein elev av Picasso

 

Resultat pr. side