Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
ekspandere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ekspandere
(ekspande´re el. ekspangde´re; fra latin 'utbre') bli større, vokse, utvide seg; bre seg, utvide virkeområde; øke
vann ekspanderer når det fryservann ekspanderer når det fryser / servicenæringene ekspanderer raskestservicenæringene ekspanderer raskest / amerikansk industri har ekspandert kraftigamerikansk industri har ekspandert kraftig / bedriften ekspanderte til 25 ansattebedriften ekspanderte til 25 ansatte
: vann ekspanderer når det fryservann ekspanderer når det fryser / servicenæringene ekspanderer raskestservicenæringene ekspanderer raskest / amerikansk industri har ekspandert kraftigamerikansk industri har ekspandert kraftig / bedriften ekspanderte til 25 ansattebedriften ekspanderte til 25 ansatte
// brukt som adjektiv
en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
: en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
// brukt som adjektiv
en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
: en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
bli større, vokse, utvide seg; bre seg, utvide virkeområde; øke
vann ekspanderer når det fryservann ekspanderer når det fryser / servicenæringene ekspanderer raskestservicenæringene ekspanderer raskest / amerikansk industri har ekspandert kraftigamerikansk industri har ekspandert kraftig / bedriften ekspanderte til 25 ansattebedriften ekspanderte til 25 ansatte
: vann ekspanderer når det fryservann ekspanderer når det fryser / servicenæringene ekspanderer raskestservicenæringene ekspanderer raskest / amerikansk industri har ekspandert kraftigamerikansk industri har ekspandert kraftig / bedriften ekspanderte til 25 ansattebedriften ekspanderte til 25 ansatte
// brukt som adjektiv
en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
: en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
// brukt som adjektiv
en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med
: en ekspanderende bolten ekspanderende bolt / ekspanderende skum til å fylle fugene medekspanderende skum til å fylle fugene med

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
ekspandere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ekspandere
(ekspande´re el. ekspangde´re; frå latin 'breie ut') bli større, utvide seg, vekse; breie seg, utvide verkeområde; auke
lufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyretlufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyret / fabrikken ekspandererfabrikken ekspanderer / målet er å ekspandere produksjonenmålet er å ekspandere produksjonen
: lufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyretlufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyret / fabrikken ekspandererfabrikken ekspanderer / målet er å ekspandere produksjonenmålet er å ekspandere produksjonen
// brukt som adjektiv
ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
: ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
// brukt som adjektiv
ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
: ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
bli større, utvide seg, vekse; breie seg, utvide verkeområde; auke
lufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyretlufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyret / fabrikken ekspandererfabrikken ekspanderer / målet er å ekspandere produksjonenmålet er å ekspandere produksjonen
: lufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyretlufta ekspanderer og byggjer opp trykk i røyret / fabrikken ekspandererfabrikken ekspanderer / målet er å ekspandere produksjonenmålet er å ekspandere produksjonen
// brukt som adjektiv
ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
: ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
// brukt som adjektiv
ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet
: ekspanderande industriekspanderande industri / det ekspanderande universetdet ekspanderande universet

 

Resultat pr. side