Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
eksistere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksistere
(fra latin 'tre ut, fram')
1 være til, finnes; forekomme
det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
: det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
1 være til, finnes; forekomme
det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
: det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
2 holde seg i live
ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
: ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
2 holde seg i live
ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
: ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
1 være til, finnes; forekomme
det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
: det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
1 være til, finnes; forekomme
det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
: det eksisterer to ulike varianterdet eksisterer to ulike varianter / tror du at det eksisterer liv på andre planeter?tror du at det eksisterer liv på andre planeter? / et slikt menneske eksisterer ikkeet slikt menneske eksisterer ikke
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
// brukt som adjektiv
utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
: utdanningen skal bygge på eksisterende fagutdanningen skal bygge på eksisterende fag / forandringer i de eksisterende bussruteneforandringer i de eksisterende bussrutene
2 holde seg i live
ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
: ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
2 holde seg i live
ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve
: ingen kan eksistere på en slik lønningen kan eksistere på en slik lønn / eksistere, men ikke leveeksistere, men ikke leve

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
eksistere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksistere
(frå latin 'tre fram, stige ut')
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
2 halde seg i live
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
2 halde seg i live
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
1 vere til, finnast
det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
: det eksisterer inga slik lovdet eksisterer inga slik lov / det eine kan ikkje eksistere utan det andredet eine kan ikkje eksistere utan det andre
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
// brukt som adjektiv
ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
: ombygging av det eksisterande byggetombygging av det eksisterande bygget / vidareføring av eksisterande arbeidsplassarvidareføring av eksisterande arbeidsplassar
2 halde seg i live
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
2 halde seg i live
det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere
: det ein treng for å eksisteredet ein treng for å eksistere / eg vil leve, ikkje berre eksistereeg vil leve, ikkje berre eksistere

 

Resultat pr. side