Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
eigen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet eigen
(norrønt eiginn; opphavleg perfektum partisipp av II eige)
1 som (berre) høyrer til, vedkjem eller skriv seg frå ein sjølv; som ein sjølv høyrer til; personleg
min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
: min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
1 som (berre) høyrer til, vedkjem eller skriv seg frå ein sjølv; som ein sjølv høyrer til; personleg
min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
: min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
2 som ein har for seg sjølv; åtskild, separat; særskild
ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
: ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
2 som ein har for seg sjølv; åtskild, separat; særskild
ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
: ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
3 særmerkt, spesiell
ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
: ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
3 særmerkt, spesiell
ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
: ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
1 som (berre) høyrer til, vedkjem eller skriv seg frå ein sjølv; som ein sjølv høyrer til; personleg
min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
: min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
1 som (berre) høyrer til, vedkjem eller skriv seg frå ein sjølv; som ein sjølv høyrer til; personleg
min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
: min eigen ungemin eigen unge / vårt eige landvårt eige land / gå i sine eigne tankargå i sine eigne tankar / ikkje vite sitt eige besteikkje vite sitt eige beste / det var hans eigen feildet var hans eigen feil / gå mot sitt eige partigå mot sitt eige parti / gjere noko på eige ansvargjere noko på eige ansvar / sjå noko med eigne augesjå noko med eigne auge
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
// brukt som substantiv
tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
: tale til sine eignetale til sine eigne / krinse om sitt eigekrinse om sitt eige / det er av sine eigne ein skal ha detdet er av sine eigne ein skal ha det
2 som ein har for seg sjølv; åtskild, separat; særskild
ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
: ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
2 som ein har for seg sjølv; åtskild, separat; særskild
ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
: ha sitt eige romha sitt eige rom / ha eigen inngang til hybelenha eigen inngang til hybelen / ha si eiga meining om nokoha si eiga meining om noko / gå sin eigen veggå sin eigen veg / det er eigne reglar for dettedet er eigne reglar for dette / landet fekk sin eigen kongelandet fekk sin eigen konge / bygda vart eigen kommunebygda vart eigen kommune
3 særmerkt, spesiell
ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
: ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
3 særmerkt, spesiell
ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm
: ha eit eige lag med barnha eit eige lag med barn / ein eigen sjarmein eigen sjarm / ein eigen dåmein eigen dåm

 

Resultat pr. side