Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I egen a5
I dette vinduet skal du finne tabell a5 for oppslagsordet egen
(samme opprinnelse som II egen) som står på sitt; påståelig, egensindig, sta
være egen og furtenvære egen og furten / ikke vær så egen!ikke vær så egen!
: være egen og furtenvære egen og furten / ikke vær så egen!ikke vær så egen!
som står på sitt; påståelig, egensindig, sta
være egen og furtenvære egen og furten / ikke vær så egen!ikke vær så egen!
: være egen og furtenvære egen og furten / ikke vær så egen!ikke vær så egen!
II egen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet egen
; el. eigen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet eigen
(norrønt eiginn; opprinnelig perfektum partisipp av II eie)
1 som (bare) hører til, angår eller skriver seg fra en selv; som en selv hører til; personlig
mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
: mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
1 som (bare) hører til, angår eller skriver seg fra en selv; som en selv hører til; personlig
mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
: mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
2 som en har for seg selv; atskilt, separat
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
2 som en har for seg selv; atskilt, separat
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
3 særegen, spesiell
ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
: ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
3 særegen, spesiell
ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
: ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
1 som (bare) hører til, angår eller skriver seg fra en selv; som en selv hører til; personlig
mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
: mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
1 som (bare) hører til, angår eller skriver seg fra en selv; som en selv hører til; personlig
mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
: mine egne barnmine egne barn / vårt eget landvårt eget land / til eget bruktil eget bruk / det er din egen skylddet er din egen skyld / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
// brukt som substantiv
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / kretse om sitt egetkretse om sitt eget / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det
2 som en har for seg selv; atskilt, separat
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
2 som en har for seg selv; atskilt, separat
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
3 særegen, spesiell
ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
: ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
3 særegen, spesiell
ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på
: ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på

 

Resultat pr. side