Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I eg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet eg
(substantivering av II eg)
1 eins eigen person; eins eigenlege karakter eller personlegdom; sjølv (I); ego (I)
eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
: eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
//
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
//
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
1 eins eigen person; eins eigenlege karakter eller personlegdom; sjølv (I); ego (I)
eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
: eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
//
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
//
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
2 forteljar i 1. person eintal i ei litterær tekst
det lyriske egetdet lyriske eget
: det lyriske egetdet lyriske eget
2 forteljar i 1. person eintal i ei litterær tekst
det lyriske egetdet lyriske eget
: det lyriske egetdet lyriske eget
1 eins eigen person; eins eigenlege karakter eller personlegdom; sjølv (I); ego (I)
eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
: eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
//
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
//
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
1 eins eigen person; eins eigenlege karakter eller personlegdom; sjølv (I); ego (I)
eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
: eget og omverdaeget og omverda / mitt tidlegare egmitt tidlegare eg / finne sitt sanne egfinne sitt sanne eg
//
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
mitt andre eg 1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
1 den løynde eller ukjende sida av personlegdomen
avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
: avsløre sitt andre egavsløre sitt andre eg
2 eins alter ego 2 eins alter ego
//
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
mitt betre eg den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
den moralske delen av personlegdomen; det gode i ein person
mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
: mitt betre eg overvann mitt svakaremitt betre eg overvann mitt svakare
2 forteljar i 1. person eintal i ei litterær tekst
det lyriske egetdet lyriske eget
: det lyriske egetdet lyriske eget
2 forteljar i 1. person eintal i ei litterær tekst
det lyriske egetdet lyriske eget
: det lyriske egetdet lyriske eget
II eg pron.
I dette vinduet skal du finne tabell pron. for oppslagsordet eg
(norrøntek, akkusativ mik) personleg, 1. person eintal med objektform meg; jamfør I min; brukt av talaren eller skrivaren om seg sjølv
eg tek med meg boka mieg tek med meg boka mi / det er berre egdet er berre eg / du er større enn eg (el. meg)du er større enn eg (el. meg) / du er meg ein luringdu er meg ein luring / trøyste meg!trøyste meg! / arme meg!arme meg!
: eg tek med meg boka mieg tek med meg boka mi / det er berre egdet er berre eg / du er større enn eg (el. meg)du er større enn eg (el. meg) / du er meg ein luringdu er meg ein luring / trøyste meg!trøyste meg! / arme meg!arme meg!
personleg, 1. person eintal med objektform meg; jamfør I min; brukt av talaren eller skrivaren om seg sjølv
eg tek med meg boka mieg tek med meg boka mi / det er berre egdet er berre eg / du er større enn eg (el. meg)du er større enn eg (el. meg) / du er meg ein luringdu er meg ein luring / trøyste meg!trøyste meg! / arme meg!arme meg!
: eg tek med meg boka mieg tek med meg boka mi / det er berre egdet er berre eg / du er større enn eg (el. meg)du er større enn eg (el. meg) / du er meg ein luringdu er meg ein luring / trøyste meg!trøyste meg! / arme meg!arme meg!

 

Resultat pr. side