Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dra verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet dra
; el. drage verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet drage
(norrønt draga)
1 trekkje (1), føre frå ein stad til ein annan; rykkje (til seg)
dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
: dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
1 trekkje (1), føre frå ein stad til ein annan; rykkje (til seg)
dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
: dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
2 hale, slepe (noko tungt); dragse
dra på bagasjedra på bagasje
: dra på bagasjedra på bagasje
2 hale, slepe (noko tungt); dragse
dra på bagasjedra på bagasje
: dra på bagasjedra på bagasje
3 fare lausleg over med handa; stryke
dra handa over andletetdra handa over andletet
: dra handa over andletetdra handa over andletet
3 fare lausleg over med handa; stryke
dra handa over andletetdra handa over andletet
: dra handa over andletetdra handa over andletet
4 ta våpen ut av slira (og truge med)
dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
: dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
4 ta våpen ut av slira (og truge med)
dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
: dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
5 risse (I), markere
dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
: dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
5 risse (I), markere
dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
: dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
6 gjere lenger; strekkje (II), tøye
6 gjere lenger; strekkje (II), tøye
7 røre på muskel for å uttrykkje kjensle
dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
: dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
7 røre på muskel for å uttrykkje kjensle
dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
: dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
8 verke tillokkande (på); samle
byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
: byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
8 verke tillokkande (på); samle
byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
: byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
9 gjere haltande rørsle
dra føtene etter segdra føtene etter seg
: dra føtene etter segdra føtene etter seg
9 gjere haltande rørsle
dra føtene etter segdra føtene etter seg
: dra føtene etter segdra føtene etter seg
10 drive (III,6)
motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
: motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
10 drive (III,6)
motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
: motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
11 i idrett: leie, føre (i ei gruppe på fleire)
Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
: Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
11 i idrett: leie, føre (i ei gruppe på fleire)
Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
: Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
12 subtrahere, trekkje (4)
dra 3 frå 5dra 3 frå 5
: dra 3 frå 5dra 3 frå 5
12 subtrahere, trekkje (4)
dra 3 frå 5dra 3 frå 5
: dra 3 frå 5dra 3 frå 5
13 suge, trekkje (til seg)
dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
: dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
13 suge, trekkje (til seg)
dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
: dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
14 vinne, samle
dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
: dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
14 vinne, samle
dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
: dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
15 utleie, rekne (ut)
dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
: dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
15 utleie, rekne (ut)
dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
: dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
16 mone, forslå
mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
: mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
16 mone, forslå
mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
: mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
17 reise (III), fare (II)
dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
: dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
17 reise (III), fare (II)
dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
: dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
18
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
//
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
//
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
//
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
//
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
//
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
//
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
//
dra oppi åra eldast eldast
dra oppi åra eldast eldast //
dra på åra eldast eldast
dra på åra eldast eldast //
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
//
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
//
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
//
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
//
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
//
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje //
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg //
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere //
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad //
dra over skye over skye over
dra over skye over skye over //
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment)
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment) //
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få //
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
//
dra på skunde seg skunde seg
dra på skunde seg skunde seg //
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare //
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg //
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
//
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
//
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
18
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
//
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
//
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
//
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
//
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
//
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
//
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
//
dra oppi åra eldast eldast
dra oppi åra eldast eldast //
dra på åra eldast eldast
dra på åra eldast eldast //
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
//
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
//
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
//
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
//
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
//
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje //
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg //
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere //
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad //
dra over skye over skye over
dra over skye over skye over //
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment)
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment) //
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få //
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
//
dra på skunde seg skunde seg
dra på skunde seg skunde seg //
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare //
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg //
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
//
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
//
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
1 trekkje (1), føre frå ein stad til ein annan; rykkje (til seg)
dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
: dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
1 trekkje (1), føre frå ein stad til ein annan; rykkje (til seg)
dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
: dra vognadra vogna / dra nokon i ermadra nokon i erma / dra nokon i håretdra nokon i håret / dra gardina fordra gardina for / dra gardina frådra gardina frå / dra garndra garn / dra seidra sei / dra skit inn i stovadra skit inn i stova / dra ut ei tanndra ut ei tann / dra opp til uvêrdra opp til uvêr / hale og drahale og dra / dra attende eit framleggdra attende eit framlegg / dra tilbake ein hærdra tilbake ein hær / gardinene var dregne forgardinene var dregne for / dra lodddra lodd / dra lutdra lut
2 hale, slepe (noko tungt); dragse
dra på bagasjedra på bagasje
: dra på bagasjedra på bagasje
2 hale, slepe (noko tungt); dragse
dra på bagasjedra på bagasje
: dra på bagasjedra på bagasje
3 fare lausleg over med handa; stryke
dra handa over andletetdra handa over andletet
: dra handa over andletetdra handa over andletet
3 fare lausleg over med handa; stryke
dra handa over andletetdra handa over andletet
: dra handa over andletetdra handa over andletet
4 ta våpen ut av slira (og truge med)
dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
: dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
4 ta våpen ut av slira (og truge med)
dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
: dra knivendra kniven / dra sverdetdra sverdet
5 risse (I), markere
dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
: dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
5 risse (I), markere
dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
: dra ein strekdra ein strek / dra ei grensedra ei grense / dra opp retningslinjerdra opp retningslinjer / dra samanlikningardra samanlikningar
6 gjere lenger; strekkje (II), tøye
6 gjere lenger; strekkje (II), tøye
7 røre på muskel for å uttrykkje kjensle
dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
: dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
7 røre på muskel for å uttrykkje kjensle
dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
: dra på akslenedra på akslene / dra på smilebandetdra på smilebandet
8 verke tillokkande (på); samle
byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
: byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
8 verke tillokkande (på); samle
byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
: byen dregbyen dreg / dra fulle husdra fulle hus
9 gjere haltande rørsle
dra føtene etter segdra føtene etter seg
: dra føtene etter segdra føtene etter seg
9 gjere haltande rørsle
dra føtene etter segdra føtene etter seg
: dra føtene etter segdra føtene etter seg
10 drive (III,6)
motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
: motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
10 drive (III,6)
motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
: motoren dreg sagamotoren dreg saga / dra slipesteinendra slipesteinen
11 i idrett: leie, føre (i ei gruppe på fleire)
Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
: Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
11 i idrett: leie, føre (i ei gruppe på fleire)
Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
: Kvalheim drog feltet halve løpetKvalheim drog feltet halve løpet
12 subtrahere, trekkje (4)
dra 3 frå 5dra 3 frå 5
: dra 3 frå 5dra 3 frå 5
12 subtrahere, trekkje (4)
dra 3 frå 5dra 3 frå 5
: dra 3 frå 5dra 3 frå 5
13 suge, trekkje (til seg)
dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
: dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
13 suge, trekkje (til seg)
dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
: dra andendra anden / dra pustendra pusten / magneten dreg jernet til segmagneten dreg jernet til seg / omnen dreg godtomnen dreg godt / skoa dreg vatnskoa dreg vatn / skoa dreg fuktskoa dreg fukt
14 vinne, samle
dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
: dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
14 vinne, samle
dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
: dra lærdomdra lærdom / dra nytte avdra nytte av / dra renterdra renter / dra smør av kyrnedra smør av kyrne
15 utleie, rekne (ut)
dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
: dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
15 utleie, rekne (ut)
dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
: dra kjensel pådra kjensel på / dra konklusjonardra konklusjonar / dra slutningardra slutningar / dra ut kvadratrotadra ut kvadratrota / dra i tvildra i tvil
16 mone, forslå
mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
: mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
16 mone, forslå
mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
: mengda dregmengda dreg / jamnen dregjamnen dreg
17 reise (III), fare (II)
dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
: dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
17 reise (III), fare (II)
dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
: dra bortdra bort / dra utdra ut / dra på turdra på tur / dra sin vegdra sin veg / dra i krigendra i krigen
18
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
//
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
//
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
//
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
//
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
//
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
//
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
//
dra oppi åra eldast eldast
dra oppi åra eldast eldast //
dra på åra eldast eldast
dra på åra eldast eldast //
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
//
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
//
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
//
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
//
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
//
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje //
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg //
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere //
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad //
dra over skye over skye over
dra over skye over skye over //
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment)
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment) //
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få //
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
//
dra på skunde seg skunde seg
dra på skunde seg skunde seg //
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare //
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg //
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
//
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
//
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
18
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
dra innpå gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
gjere avstand mindre
dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
: dra innpå hovudfeltetdra innpå hovudfeltet
//
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
dra frå gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
gjere avstand større
dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
: dra frå konkurrentanedra frå konkurrentane
//
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
dra lasset overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
overført tyding: gjere det meste av arbeidet
han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
: han måtte dra lasset aleinehan måtte dra lasset aleine
//
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
dra veksel på ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
ha fordel av; tene på
ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
: ein vil dra vekslar på det datafaglege miljøetein vil dra vekslar på det datafaglege miljøet
//
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
liggje og dra seg late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
late seg
dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
: dei låg og drog seg til lunsjdei låg og drog seg til lunsj
//
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
dra seg fram flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
flytte seg; kreke seg
han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
: han drog seg fram til dørahan drog seg fram til døra
//
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
dra seg bort flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
flytte seg; kreke seg
han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
: han drog seg bort til glasethan drog seg bort til glaset
//
dra oppi åra eldast eldast
dra oppi åra eldast eldast //
dra på åra eldast eldast
dra på åra eldast eldast //
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
dra seg ut avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
avslutte arbeid, innsats eller liknande; ikkje lenger delta i
dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
: dra seg ut av krigendra seg ut av krigen / dra seg ut av selskapslivetdra seg ut av selskapslivet
//
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg attende bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande
dra seg unna bryte sambandet med omgangskrins eller liknande bryte sambandet med omgangskrins eller liknande //
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
dra seg 1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
1 dovne seg
han låg og drog seghan låg og drog seg
: han låg og drog seghan låg og drog seg
2 auke, vekse 2 auke, vekse
//
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
dra seg til 1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
1 gå mot eit høgdepunkt; bli alvor
kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
: kampen vil dra seg til også om tredjeplassenkampen vil dra seg til også om tredjeplassen
2 kome seg, friskne 2 kome seg, friskne
//
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
dra i hop 1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
1 i overført tyding: semjast, samarbeide
dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
: dei dreg godt i hopdei dreg godt i hop
2 samle; skye over 2 samle; skye over
//
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
kome dragande med fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
fortelje, presentere (noko uønskt)
kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
: kome dragande med ei historiekome dragande med ei historie / kome dragande med kritikkkome dragande med kritikk
//
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje
dra inn 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 1 blande inn (moment til dømes) 1 blande inn (moment til dømes) 2 oppheve, avskipe, beslagleggje 2 oppheve, avskipe, beslagleggje //
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg
dra til ansvar gjere (nokon) ansvarleg gjere (nokon) ansvarleg //
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere
dra over med bere over med, tolerere bere over med, tolerere //
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad
dra etter seg 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad 1 føre (noko) med seg 1 føre (noko) med seg 2 ha som verknad 2 ha som verknad //
dra over skye over skye over
dra over skye over skye over //
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment)
dra fram gjere kjend, poengtere (moment) gjere kjend, poengtere (moment) //
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få
dra innover seg utsetje seg for, få utsetje seg for, få //
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
dra til 1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
1 slå (nokon), gje eit slag
han drog til hennehan drog til henne
: han drog til hennehan drog til henne
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
2 stramme
ho drog til tauetho drog til tauet
: ho drog til tauetho drog til tauet
//
dra på skunde seg skunde seg
dra på skunde seg skunde seg //
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare
dra på det snakke seint, vere sein med å svare snakke seint, vere sein med å svare //
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg
dra nytte av bruke til nytte for seg bruke til nytte for seg //
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
dra ut 1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
1 vare lenge 1 vare lenge 2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
2 hale ut
dra ut tidadra ut tida
: dra ut tidadra ut tida
//
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
dra i langdrag vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
vare lenge
saka drog i langdragsaka drog i langdrag
: saka drog i langdragsaka drog i langdrag
//
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)
dra sin siste sukk døy (1) døy (1)

 

Resultat pr. side