Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
disponere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet disponere
(fra latin 'sette på forskjellige steder')
1 ordne, inndele, strukturere
disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
: disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
1 ordne, inndele, strukturere
disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
: disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
2 bestemme (1), planlegge, benytte (1)
disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
: disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
2 bestemme (1), planlegge, benytte (1)
disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
: disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
3
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
3
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
1 ordne, inndele, strukturere
disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
: disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
1 ordne, inndele, strukturere
disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
: disponere materialet fra undersøkelsesarbeidetdisponere materialet fra undersøkelsesarbeidet
2 bestemme (1), planlegge, benytte (1)
disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
: disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
2 bestemme (1), planlegge, benytte (1)
disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
: disponere bildisponere bil / disponere over en større pengesumdisponere over en større pengesum / disponere tiden godtdisponere tiden godt / resten av arealet er disponert til fellesromresten av arealet er disponert til fellesrom
3
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
3
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
disponert for som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
som har anlegg for, er mottakelig for
enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette
: enkelte er mer disponerte for sykdom enn andreenkelte er mer disponerte for sykdom enn andre / ingen i vår familie er disponert for detteingen i vår familie er disponert for dette

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
disponere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet disponere
(frå latin 'setje på ymse stader')
1 ordne (1), dele inn, strukturere
disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
: disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
1 ordne (1), dele inn, strukturere
disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
: disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
2 bestemme (1), planleggje, rå over, nytte (II,1)
disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
: disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
2 bestemme (1), planleggje, rå over, nytte (II,1)
disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
: disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
3
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
3
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
1 ordne (1), dele inn, strukturere
disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
: disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
1 ordne (1), dele inn, strukturere
disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
: disponere materialet frå undersøkingadisponere materialet frå undersøkinga
2 bestemme (1), planleggje, rå over, nytte (II,1)
disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
: disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
2 bestemme (1), planleggje, rå over, nytte (II,1)
disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
: disponere ein bildisponere ein bil / disponere over ein større sumdisponere over ein større sum / ein del av pengane blir disponert til idrettsføremålein del av pengane blir disponert til idrettsføremål
3
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
3
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
disponert for som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
som har anlegg for, er mottakeleg for
vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit
: vera arveleg disponert for ein sjukomvera arveleg disponert for ein sjukom / dei er disponerte for mobilavhengigheitdei er disponerte for mobilavhengigheit

 

Resultat pr. side